«Ümumxalq səsverməsi (Azərbaycan Respublikasının referendumu) haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barəsində


Relizin Tarixi: 07.03.1991

«Ümumxalq səsverməsi (Azərbaycan Respublikasının referendumu) haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barəsində

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti

«Ümumxalq səsverməsi
(Azərbaycan Respublikasının referendumu) haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununun
qüvvəyə minməsi barəsində

Qərar № 87-XII

Bakı şəhəri, 7 mart 1991-ci il.

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərara alır:

«Ümumxalq səsverməsi (Azərbaycan Respublikasının referendumu) haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildiyi andan qüvvəyə minsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

E. QAFAROVA.

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (11 aprel 1991-ci il, № 70) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı»nda dərc edilmişdir (31 mart 1991-ci il, № 5-6, maddə 113) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC