Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (08 yanvar 1999-cu il, № 05) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 1999-ci il, № 1 (19), maddə 11)

Relizin Tarixi: 30.06.1998

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası təsdiq edilsin.

II. Bu Konstitusiya qanunu imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 30 iyun 1998-ci il

№ 512-IKQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (08 yanvar 1999-cu il, № 05) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 1999-ci il, № 1 (19), maddə 11) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC