Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik sahələrinin ümumhüquqi təsnifatı haqqında


«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1994-cü il, № 8, maddə 84)

Relizin Tarixi: 22.04.1994

Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik sahələrinin ümumhüquqi təsnifatı haqqında

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi

Azərbaycan Respublikasında
qanunvericilik sahələrinin
ümumhüquqi təsnifatı haqqında

Qərar № 802

Bakı şəhəri, 22 aprel 1994-cü il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hüquqi informasiya üzrə etalon məlumat banklarının formalaşdırılmasını vahid şəklə salmaq, vahid avtomatlaşdırılmış sistemlərin tətbiqini təmin etmək, hüquqi informasiya mübadiləsini asanlaşdırmaq məqsədilə qərara alır:

1. Qanunvericilik sahələrinin ümumhüquqi təsnifatı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanları hüquqi informasiyanın avtomatlaşdırılmış mübadiləsi zamanı qanunvericilik sahələrinin ümumhüquqi təsnifatından istifadə etsinlər.

3. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Katibliyinə tapşırılsın:

    • qanunvericilik sahələrinin ümumhüquqi təsnifatının inkişafı üzrə vəzifələri həyata keçirsin;
    • «Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nın hər il birinci nömrəsində qanunvericilik sahələrinin ümumhüquqi təsnifatının aktuallaşdırılmış variantının dərcini təmin etsin.

4. Bu qərarın icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Katibliyinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Aparatına həvalə olunsun.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

R. QULİYEV

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1994-cü il, № 8, maddə 84) («LegalActs» LLC).


Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin
1994-cü il 22 aprel tarixli,
802 saylı qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

Qanunvericilik Sahələrinin Ümumhüquqi Təsnifatı

010.000.000 Dövlət quruluşunun əsasları
020.000.000 Mülki qanunvericilik
030.000.000 Nikah və ailə qanunvericiliyi
040.000.000 Mülki-prosessual qanunvericilik
050.000.000 Arbitraj prosesi
060.000.000 İşədüzəlmə və əhalinin məşğulluğu haqqında qanunvericilik
070.000.000 Əmək qanunvericiliyi
080.000.000 Sosial sığorta və sosial təminat qanunvericiliyi
090.000.000 Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
100.000.000 Xalq təsərrüfatının ümumi məsələləri üzrə qanunvericilik
110.000.000 Müəssisələr və sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanunvericilik
120.000.000 Sənaye qanunvericiliyi
130.000.000 Əsaslı tikinti və əsaslı təmir haqqında qanunvericilik
140.000.000 Şəhərsalma və arxitektura qanunvericiliyi
150.000.000 Kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye kompleksləri haqqında qanunvericilik
160.000.000 Ticarət qanunvericiliyi
170.000.000 Mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti haqqında qanunvericilik
180.000.000 Nəqliyyat və rabitə qanunvericiliyi
190.000.000 Təhsil qanunvericiliyi
200.000.000 Elm haqqında qanunvericilik
210.000.000 Mədəniyyət haqqında qanunvericilik
220.000.000 Vətəndaşların sağlamlığının mühafizəsi haqqında qanunvericilik
230.000.000 Əhalinin fiziki tərbiyəsi haqqında qanunvericilik
240.000.000 Ətraf təbii mühitin mühafizəsinin və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin ümumi məsələləri üzrə qanunvericilik
250.000.000 Torpaq qanunvericiliyi
260.000.000 Yerin təki haqqında qanunvericilik
270.000.000 Meşələrin mühafizəsi və onlardan istifadə haqqında qanunvericilik
280.000.000 Suların mühafizəsi və onlardan istifadə haqqında qanunvericilik
290.000.000 Heyvanlar aləminin mühafizəsi və ondan istifadə haqqında qanunvericilik
300.000.000 Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunvericilik
310.000.000 Geodeziya və kartoqrafiya haqqında qanunvericilik
320.000.000 Hidrometeorologiya haqqında qanunvericilik
330.000.000 Dövlət qulluğu haqqında qanunvericilik
340.000.000 Müdafiə qanunvericiliyi
350.000.000 Milli təhlükəsizlik haqqında qanunvericilik
360.000.000 Gömrük işi
370.000.000 İctimai asayişin mühafizəsi haqqında qanunvericilik
380.000.000 Məhkəmə. Ədliyyə. Prokurorluq
390.000.000 Cinayət qanunvericiliyi
400.000.000 Cinayət-prosessual qanunvericiliyi
410.000.000 Cinayət-icra (islah-əmək) qanunvericiliyi
420.000.000 İnzibati məsuliyyət haqqında qanunvericilik
430.000.000 Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər
440.000.000 Beynəlxalq xüsusi hüquq və proses. Xarici iqtisadi münasibətlər
450.000.000 Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dövlətlərarası strukturları
010.000.000 Dövlət quruluşunun əsasları
010.010.000 Konstitusiyalar
010.010.010 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
010.010.020 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası
010.010.030 Başqa dövlətlərin konstitusiyaları
010.020.000 Respublika tabeli şəhərlər haqqında normativ aktlar
010.030.000 Dövlət gerbi, himni, bayrağı. Paytaxtlar
010.040.000 Dövlət dili. Rəsmi dillər
010.050.000 Dövlət sərhədi
010.060.000 Ərazi bölgüsü
010.070.000 Milli azlıqlar
010.070.010 Azsaylı etnik birliklər
010.080.000 İnsanın və vətəndaşın hüquq və azadlıqları (bax. 430.050.010)
010.080.010 Repressiyaya məruz qalmış və sürgün edilmiş xalqlara bəraət verilməsi (bax. 080.110.070)
010.080.020 Qanunsuz siyasi repressiyalara məruz qalmış şəxslərə bəraət verilməsi (bax. 080.110.060)
010.080.030 Qaçqınlar və məcburi köçkünlər (bax. 080.110.050)
010.090.000 Vətəndaşlıq
010.100.000 Referendumlar
010.110.000 Seçkilər. Seçki sistemi
010.120.000 Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti (parlamenti)
010.120.010 Reqlament
010.120.020 Deputatın seçilməsi, statusu
010.130.000 Deputat (geri çağırılması,fəaliyyətinin təminatı və s.)
010.130.010 Deputatın köməkçisi
010.130.020 Deputat sorğusu. Seçicilərin tapşırıqları
010.130.030 Deputat qrupları və fraksiyaları
010.140.000 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
010.140.010 Seçilməsi qaydası
010.140.020 Səlahiyyəti
010.140.030 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aparatı
010.150.000 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında orqanlar (Komitələr, Şuralar, Komissiyalar)
010.150.010 Komitələr
010.150.020 Şuralar
010.150.030 Komissiyalar
010.150.040 Agentliklər, mərkəzlər və başqa orqanlar
010.160.000 Azərbaycan Respublikasının hökuməti
010.160.010 Formalaşdırılması qaydası
010.160.020 Hökumətin tərkibi
010.160.030 Səlahiyyəti
010.160.040 Fəaliyyətinin təşkili
010.170.000 Azərbaycan Respublikasının hökuməti yanında orqanlar və təşkilatlar
010.170.010 Komitələr
010.170.020 Şuralar
010.170.030 Komissiyalar
010.170.040 İdarələrarası komissiyalar
010.170.050 Azərbaycan Respublikasının hökuməti yanında təşkilatlar
010.180.000 Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları
010.180.010 Ümumi məsələlər
010.180.020 Nazirliklər
010.180.030 Dövlət komitələri
010.180.040 Komitələr
010.180.050 Xidmətlər
010.180.060 Agentliklər
010.180.070 Nəzarət idarələri
010.180.080 Digər mərkəzi orqanlar
010.190.000 Naxçıvan Muxtar Respublikasının nümayəndəli dövlət hakimiyyəti orqanları
010.190.010 Seçilməsi qaydası
010.190.020 Səlahiyyəti
010.190.030 Reqlamenti
010.200.000 Naxçıvan Muxtar Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları (hökuməti)
010.200.010 Formalaşdırılması qaydası
010.200.020 Səlahiyyəti
010.200.030 Fəaliyyətinin təşkili
010.210.000 Bakı şəhərinin nümayəndəli hakimiyyət orqanları
010.210.010 Seçilməsi qaydası
010.210.020 Səlahiyyəti
010.210.030 Fəaliyyətinin təşkili
010.220.000 Bakı şəhərinin icra hakimiyyəti orqanları
010.220.010 Formalaşdırılması qaydası
010.220.020 Səlahiyyəti
010.220.030 Fəaliyyətinin təşkili
010.230.000 Yerli özünüidarə
010.230.010 Yerli nümayəndəli orqanlar. Seçilməsi qaydası. Səlahiyyəti
010.230.020 Yerli hakimiyyət. Formalaşdırılması qaydası. Yerli hakimiyyətin səlahiyyəti
010.230.030 Əhalinin ərazi ictimai özünüidarə orqanları
010.240.000 Nümayəndəli və icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası
010.250.000 Görkəmli adamların xatirəsinin, tarixi hadisələrin əbədiləşdirilməsi
010.250.010 Adlar verilməsi
010.260.000 Dövlət mükafatları. Ali fərqlənmə dərəcələri
010.270.000 Fəxri adlar
010.270.010 Nişanlar
010.280.000 Dövlət mükafatları və başqa mükafatlar
010.290.000 Bayramlar. Xatirə günləri. Yubileylər
010.300.000 Şəhərlərə və başqa yaşayış məntəqələrinə, dövlət müəssisələrinə, idarələrinə, təşkilatlarına, habelə fizika-coğrafiya obyektlərinə və i a. adlar verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi qaydası
010.310.000 Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının norma yaradıcılığı fəaliyyəti
010.310.010 Normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi qaydası
010.310.020 Normativ hüquqi aktların dərc olunması və qüvvəyə minməsi qaydası
010.310.030 Normativ hüquqi aktların uçotu
010.310.040 Normativ hüquqi aktların sistemləşdirilməsi
010.320.000 İctimai birliklər haqqında qanunvericilik
010.320.010 İctimai birliklərin (təşkilatların) yaradılması və qeydə alınma qaydası
010.320.020 Siyasi partiyalar
010.320.030 Həmkarlar ittifaqları və ictimai birliklər
010.320.040 İctimai (ictimai-dövlət) fondlar
010.320.050 Elmi cəmiyyətlər və assosiasiyalar
010.320.060 Yaradıcılıq ittifaqları
010.320.070 Gənclər, qadın, uşaq və veteran təşkilatları
010.320.080 Ərazi, şəhər assosiasiyaları
010.320.090 Sahibkar ittifaqları
010.320.100 Dini ayinlər, birliklər haqqında qanunvericilik
010.320.110 Başqa birliklər, hərəkatlar və ittifaqlar
010.330.000 Yığıncaqların, mitinqlərin, yürüşlərin, nümayişlərin və başqa kütləvi tədbirlərin təşkili və keçirilməsi qaydası
010.330.010 Mitinqlərin, yürüşlərin, nümayişlərin, yığıncaqların (toplanışların) keçirilməsi
010.330.020 Konfransların, qurultayların, müşavirələrin, «dəyirmi stol» ların keçirilməsi
010.340.000 Ayrı-ayrı regionlar haqqında qanunvericilik
020.000.000 Mülki qanunvericilik
020.010.000 Ümumi məsələlər
020.020.000 Mülki hüquqların subyektləri
020.020.010 Vətəndaşlar
020.020.020 Hüquqi şəxslər
020.030.000 Müddətlərin hesablanması. İddia müddəti
020.040.000 Əqdlər
020.050.000 Mülkiyyət hüququ
020.050.010 Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və xitamı. Mülkiyyətçinin hüquqlarının müdafiəsi
020.050.020 Dövlət və bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsi
020.050.030 Dövlət mülkiyyəti
020.050.040 Bələdiyyə mülkiyyəti
020.050.050 Vətəndaşların xüsusi mülkiyyəti
020.050.060 Hüquqi şəxslərin (ortaqlıqların, cəmiyyətlərin və i. a.) xüsusi mülkiyyəti
020.050.070 İctimai birliklərin mülkiyyəti
020.050.080 Birgə müəssisələrin, xarici vətəndaşların və təşkilatların mülkiyyəti (bax. 110.080.090; 440.040.000)
020.060.000 Öhdəlik hüququ. Müqavilələr
020.060.010 Ümumi müddəalar
020.060.020 Öhdəliklərin təmin edilməsi üsulları (girov, beh, zaminlik, dəbbə pulu). Müqavilələr üzrə məsuliyyət
020.060.030 Alqı-satqı
020.060.040 Göndərmə
020.060.050 Bağlaşma
020.060.060 Enerji və qazla təchizat müqaviləsi
020.060.070 Mübadilə. Bağışlama
020.060.080 Borc
020.060.090 Əmlakın kirayəsi
020.060.100 İcarə
020.060.110 Podrat
020.060.120 Əsaslı tikinti üçün podrat müqaviləsi
020.060.130 Sığorta (bax. 090.050.000)
020.060.140 Daşıma
020.060.150 Müstəqil təsərrüfat fəaliyyəti haqqında müqavilə
020.060.160 Layihə və təcrübə-konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında müqavilə
020.060.170 Kredit müqavilələri
020.060.180 Tapşırıq
020.060.190 Saxlama
020.060.200 Komissiya
020.060.210 Zərər vurulması nəticəsində yaranan öhdəliklər
020.070.000 Əmək münasibətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar işçilərin xəsarət alması, peşə xəstəliyinə tutulması, yaxud sağlamlığının başqa şəkildə pozulması nəticəsində dəyən zərərin işverənlər tərəfindən ödənilməsi (bax. 070.150.000)
020.080.000 Müəlliflik hüququ. Əqli mülkiyyət
020.090.000 İxtiralar və istehsalatda istifadə olunan digər yaradıcılıq nəticələri (istehsalat sirlərinin qorunması)
020.090.010 Sənaye nümunələri
020.090.020 Mal nişanları və xidmət nişanları
020.100.000 Patent işi
020.110.000 Vərəsəlik hüququ
030.000.000 Nikah və ailə qanunvericiliyi
030.010.000 Ailə-nikah münasibətlərinin ümumi məsələləri
030.020.000 Nikahın bağlanması və pozulması qaydası və şərtləri
030.030.000 Ər-arvadın hüquq və vəzifələri
030.040.000 Atalığın müəyyənləşdirilməsi
030.050.000 Valideynlərin və uşaqların hüquq və vəzifələri. Aliment vəzifələri
030.060.000 Övladlığa götürmə
030.070.000 Hamilik və qəyyumluq
030.080.000 Vətəndaşlıq vəziyyəti orqanları
030.090.000 Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları
030.100.000 Soyadın, adın və ata adının dəyişdirilməsi
030.110.000 Ailənin, anaların, ataların və uşaqların mühafizəsi (bax. 220.060.000)
040.000.000 Mülki-prosessual qanunvericilik
040.010.000 Ümumi müddəalar
040.020.000 Aidiyyət. Məhkəmə aidiyyəti
040.030.000 Mülki hrosesin iştirakçıları. Məhkəmədə nümayəndəlik
040.040.000 Dövlət rüsumu. Məhkəmə xərcləri və cərimələr
040.050.000 Prosessual müddətlər
040.060.000 Mülki icraat
040.070.000 Məhkəmə qərarlarının icrası
050.000.000 Arbitraj prosesi
050.010.000 Ümumi müddəalar
050.020.000 Aidiyyət. Arbitraj mübahisələrinin məhkəmə aidiyyəti
050.030.000 Arbitraj prosesinin iştirakçıları. Məhkəmədə nümayəndəlik
050.040.000 Dövlət rüsumu. Məhkəmə xərcləri və cərimələr
050.050.000 Prosessual müddətlər
050.060.000 Arbitraj icraatı
050.070.000 Arbitraj qərarlarının icrası
060.000.000 İşədüzəlmə və əhalinin məşğulluğu haqqında qanunvericilik
060.010.000 İşədüzəlmə
060.020.000 Əhalinin məşğulluğu
060.020.010 Məşğulluq xidmətləri (əmək birjaları)
060.020.020 İşsizlər (status, müavinətlər, iş stajı)
060.020.030 Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət məşğulluq fondu
060.020.040 Məşğulluğa kömək üzrə başqa fondlar
070.000.000 Əmək qanunvericiliyi
070.010.000 Ümumi məsələlər
070.020.000 Əmək kollektivi və onun nümayəndələri
070.030.000 Əmək müqaviləsi (bağlaşması)
070.030.010 İşə qəbul (keçirmə)
070.030.020 Əmək müqaviləsinin (bağlaşmasının) pozulması
070.030.030 İşdənçıxma müavinəti
070.030.040 Peşələrin birləşdirilməsi. Əvəzçilik
070.030.050 Əmək kitabçaları və iş haqqında başqa sənədlər
070.040.000 Kollektiv müqavilə
070.050.000 Sazişlər (baş, sahə (tarif), xüsusi)
070.060.000 İş vaxtı
070.070.000 İstirahət vaxtı
070.070.010 İstirahət və bayram günləri
070.070.020 Məzuniyyətlər
070.080.000 Əməyin ödənilməsi
070.080.010 Əməyin ödənilməsi formaları, sistemləri. Tarif cədvəlləri
070.080.020 Minimum əmək haqqı
070.080.030 Əlavələr, üstəliklər və əmsallar
070.080.040 Əməyə görə haqq (mükafatlandırma)
070.080.050 İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının əməyinin ödənilməsi
070.090.000 Əmək intizamı
070.090.010 Tənbehlər. İntizam məsuliyyəti
070.090.020 İşdə müvəffəqiyyətə görə həvəsləndirmə
070.100.000 Vurulan zərərə görə işçilərin maddi məsuliyyəti
070.110.000 Təminatlar və kompensasiyalar
070.110.010 Ezamiyyətlər zamanı təminatlar və kompensasiyalar
070.110.020 Keçirmə, işdənçıxarma zamanı təminatlar və kompensasiyalar
070.110.030
070.120.000 Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan işçilər üçün əmək sahəsində güzəştlər
070.120.010 Qadınlar üçün güzəştlər
070.120.020 Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün güzəştlər
070.120.030 Tək və çoxuşaqlı valideynlər üçün güzəştlər
070.130.000 Zərərli əmək şəraiti
070.140.000 Əməyin mühafizəsi
070.140.010 Əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası
070.140.020 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsi üzərində nəzarət
070.140.030 Kənd təsərrüfatında əməyin mühafizəsinin spesifikası
070.140.040 Paltar, forma
070.150.000 Əmək vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar fəhlə və qulluqçuların xəsarət alması, yaxud sağlamlığının başqa şəkildə pozulması nəticəsində onlara dəymiş zərərin müəssisələr, idarələr, təşkilatlar tərəfindən ödənilməsi (bax. 020.070.000)
070.160.000 İşçilərin hazırlanması, yenidən hazırlıq keçməsi və ixtisasını artırması
070.170.000 İşçilərin attestasiyası (bax. 200.030. 000)
070.180.000 Əmək stajı (bax. 080.020.030)
070.180.010 Xidmət illəri
070.190.000 Əmək mübahisələri
070.190.010 Fərdi əmək mübahisələrinə baxılması
070.190.020 Kollektiv əmək mübahisələrinə (münaqişələrinə) baxılması
070.200.000 Tətillər
070.210.000 İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının əməyinin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri (bax. 070.080.050)
070.210.010 Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının işçiləri
070.210.020 Dövlət idarəetmə orqanlarının işçiləri
070.210.030 Rəhbər işçilər
070.210.040 Arxiv xidmətlərinin işçiləri
070.210.050 Diplomatik işçilər
070.210.060 Nəşriyyat işçiləri
070.210.070 İncəsənət, mədəniyyət və idman işçiləri
070.210.080 Kosmonavtlar
070.210.090 Tibb işçiləri
070.210.100 Polis işçiləri
070.210.110 Gənc mütəxəssislər
070.210.120 Elmi tədqiqat institutlarının və konstruktor bürolarının işçiləri
070.210.130 Xalq təhsili işçiləri
070.210.140 İctimai təşkilatların işçiləri
070.210.150 Tərcüməçilər
070.210.160 Sənaye və tikinti işçiləri
070.210.170 Kənd təsərrüfatı işçiləri
070.210.180 Müşavirlər
070.210.190 Sosial təminat işçiləri
070.210.200 Sosioloqlar
070.210.210 Məhkəmə və prokurorluq, notariat işçiləri, habelə başqa hüquq xidmətlərinin işçiləri
070.210.220 Nəqliyyat və rabitə işçiləri
070.210.230 Maliyyə, vergi və hesablama işçiləri
070.210.240 Ekspertlər və məsləhətçilər
070.220.000 Əmək qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyət
080.000.000 Sosial sığorta və sosial təminat qanunvericiliyi
080.010.000 Dövlət sosial sığortasının və dövlət sosial təminatının təşkili və idarə edilməsi
080.010.010 Dövlət sosial sığortasının maliyyələşdirilməsi
080.010.020 Dövlət sosial təminatının maliyyələşdirilməsi
080.010.030 Qeyri-dövlət pensiya fondları
080.010.040 Sosial müdafiə fondları
080.020.000 Pensiya təminatı
080.020.010 Pensiya təminatının ümumi məsələləri
080.020.020 Pensiya ödənişi (ödəniş üçün vəsait, pensiyanın ödənilməsi qaydası və s.)
080.020.030 Pensiya təyin edilməsi üçün əmək stajının hesablanması (bax. 070.180.000)
080.020.040 Pensiyanın və qazancın hesablanması. Pensiyaların yenidən hesablanması
080.020.050 Qocalığa görə pensiyalar
080.020.060 Əlilliyə görə pensiyalar
080.020.070 Ailə başçısını itirməyə görə pensiyalar
080.020.080 Xidmət illərinə görə pensiyalar
080.020.090 Sosial pensiyalar
080.020.100 Güzəştli əsaslarla pensiyalar
080.030.000 Hərbi qulluqçular, daxili işlər orqanlarının rəis və sıravi heyətindən olan şəxslər, onların ailələri üçün pensiyalar
080.030.010 Xidmət illərinə görə pensiyalar
080.030.020 Əlilliyə görə pensiyalar
080.030.030 Ailə başçısını itirməyə görə pensiyalar
080.040.000 Ömürlük təminat
080.050.000 Dövlət sosial sığortası üzrə müavinətlər
080.050.010 Müvəqqəti əmək iqtidarsızlığına görə müavinətlər
080.050.020 Hamiləliyə və doğuşa görə müavinətlər
080.050.030 Uşaq doğularkən, uşağa baxmağa görə və s. müavinətlər
080.060.000 Uşaqlar üçün müavinətlər (tək analara, müddətli xidmət hərbi qulluqçularının uşaqları, himayədə (qəyyumluqda) olan uşaqlar üçün və s.)
080.070.000 İşsizliyə görə müavinətlər
080.080.000 Mərasim müavinəti
080.090.000 Birdəfəlik müavinətlər. Maddi yardım
080.100.000 Başqa müavinətlər
080.110.000 Güzəştlər. Kompensasiyalar
080.110.010 Əlillər üçün güzəştlər
080.110.020 Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları, Böyük Vətən müharibəsi əlilləri, beynəlmiləlçi döyüşçülər. Həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailələri (status, güzəştlər). Şəhid və şəhid ailələrinin statusu haqqında qanunvericilik. 1990-cı il yanvarın 1920-də Bakıya qoşunların qanunsuz yeridilməsi ilə əlaqədar güzəşt, kompensasiya müəyyən edən aktlar. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində iştirak edənlər üçün güzəştlər üzrə aktlar
080.110.030 Qəzalar, fəlakətlər və təbii fəlakətlər zamanı güzəştlər və kompensasiyalar (bax. 100.090.000)
080.110.040 Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşların başqa kateqoriyaları üçün güzəştlər
080.110.050 Qaçqınlara, məcburi köçkünlərə güzəştlər və kompensasiyalar (bax. 010.080.030)
080.110.060 Qanunsuz siyasi repressiyalara məruz qalmış şəxslərə güzəştlər və kompensasiyalar (bax. 010.080.020)
080.110.070 Repressiyaya məruz qalmış xalqlara sosial bəraət verilməsi (bax. 010.080.010)
080.110.080 Ahıl yaşlı vətəndaşlara, əlillərə sosial xidmət
080.120.000 Həkim-əmək ekspert komissiyası. Əlilliyin müəyyən edilməsi
090.000.000 Maliyyə və kredit qanunvericiliyi
090.010.000 Maliyyə sisteminin ümumi müddəaları
090.020.000 Büdcə quruluşunun və büdcə prosesinin əsasları
090.020.010 Azərbaycan Respublikasının respublika büdcəsi
090.020.020 Azərbaycan Respublikasının tərkibindəki respublikanın respublika büdcəsi
090.020.030 Yerli büdcə
090.020.040 Büdcələrin başqa növləri
090.020.050 Büdcə təsnifatı
090.020.060 Büdcə tənzimlənməsi (subvensiyalar, dotasiyalar, subsidiyalar, təxsisat)
090.020.070 Büdcə prosesi
090.020.080 Büdcələrin icrası (xərclərin ixtisarı)
090.020.090 Maliyyə normativləri
090.020.100 Məqsədli fondlar
090.020.110 Ehtiyat fondlar
090.020.120 Büdcədənkənar fondlar
090.020.130 Xəzinədarlıq
090.030.000 Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi
090.030.010 Vergilər və rüsumlar
090.030.020 Naxçıvan Muxtar Respublikasının vergiləri və rüsumları
090.030.030 Yerli vergilər və rüsumlar
090.030.040 Vergi güzəştləri
090.030.050 Başqa qeyri-vergi varidatı
090.040.000 Azərbaycan Respublikasının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət xərcləri və yerli özünüidarə xərclər
090.040.010 Xalq təsərrüfatı sahələrinin maliyyələşdirilməsi (o cümlədən konversiya, innovasiya və investisiya fəaliyyəti üçün)
090.040.020 Sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi (bax. 110.030.000)
090.040.030 Müəssisə və təşkilatların vəsaiti
090.040.040 İdarəetmə aparatının maliyyələşdirilməsi
090.040.050 Sosial sahənin maliyyələşdirilməsi (bax.080.010.010; 080.010.020; 220.030.040)
090.040.060 Əhalinin gəlirlərinin indeksləşdirilməsi (bax. 090.070.000)
090.050.000 Sığorta
090.050.010 Sığorta fəaliyyətini həyata keçirən orqanlar
090.050.020 Vətəndaşların dövlət tərəfindən icbari sığortası
090.050.030 Əmlakın dövlət tərəfindən icbari sığortası
090.050.040 Vətəndaşların könüllü sığortası
090.050.050 Əmlakın könüllü sığortası
090.060.000 Bank fəaliyyəti
090.060.010 Banklar
090.060.020 Bank fəaliyyətinin növləri və ona lisenziya verilməsi
090.060.030 Xarici dövlətlərə və MDB ölkələrinə kreditlər
090.060.040 Təsərrüfat sahələrinin kreditləşdirilməsi
090.060.050 Sahibkarlara kreditlər (bax. 110.030.000)
090.060.060 Əhaliyə kreditlər
090.060.070 Kredit üçün təminatlar
090.060.080 Bank hesablaşmaları
090.060.090 MDB iştirakçısı olan dövlətlərlə hesablaşmalar
090.060.100 Başqa hesablaşmalar
090.070.000 Əmanət işi
090.080.000 İstiqrazlar, lotereyalar və s.
090.090.000 Azərbaycan Respublikasının pul sistemi
090.090.010 Azərbaycan Respublikasının valyutası (manat)
090.100.000 Özəlləşdirmə sənədləri
090.110.000 Səhmlər, istiqraz vərəqələri, veksellər və başqa qiymətli kağızlar
090.120.000 Valyuta tənzimlənməsi
090.120.010 Ümumi məsələlər
090.120.020 Xarici valyuta
090.120.030 Valyuta fondları və hesabları
090.120.040 Valyuta birjaları (bax. 110.090.000)
090.120.050 Qiymətli metallar və daş-qaş
090.130.000 Dövlət xarici borcu
090.140.000 Maliyyə və vergi nəzarəti (təftişlər, sanksiyalar)
090.140.010 Vergi orqanları
090.140.020 Bank nəzarəti
090.150.000 Auditor fəaliyyəti
090.160.000 Mühasibat uçotu
100.000.000 Xalq təsərrüfatının ümumi məsələləri üzrə qanunvericilik
100.010.000 Dövlət sifarişi. Dövlət ehtiyacları
100.020.000 Dövlət proqramları
100.020.010 Dövlətlərarası proqramlar
100.020.020 Ümumrespublika proqramları
100.020.030 Regional proqramlar
100.020.040 Məqsədli (kompleks) proqramlar
100.030.000 Məhsulun keyfiyyəti. Standartlaşdırma. Sertifikasiya
100.040.000 Meteorologiya. Əyar vurma işi
100.050.000 Qiymətlərin və qiymətqoymanın ümumi məsələləri
100.050.010 Güzəştlər, əlavələr, üstəliklər
100.050.020 Qiymətlərin növləri
100.060.000 Uçotun və statistikanın ümumi məsələləri. Əhalinin siyahıya alınması
100.060.010 Uçot və statistika
100.060.020 Hesabat
100.060.030 Demoqrafiya. Əhalinin siyahıya alınması
100.060.040 Əhalinin miqrasiyası
100.070.000 Arxiv işi. Kargüzarlıq
100.070.010 Sənədlər. Blanklar
100.070.020 Möhürlər. Ştamplar. Lövhələr
100.070.030 Təşkilat texnikası
100.080.000 Antiinhisar qanunvericiliyi
100.090.000 Fövqəladə halların (hadisələrin, qəzaların, təbii fəlakətlərin) nəticələrinin aradan qaldırılması (bax. 240.080.000; 080.110.030)
110.000.000 Müəssisələr və sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanunvericilik
110.010.000 Təsərrüfat fəaliyyəti subyektlərinin hüquqi vəziyyəti
110.020.000 Təsərrüfat fəaliyyətinin qeydə alınması qaydası və təminatları
110.020.010 Təşkil (yaranma), ləğv, çevrilmə, yenidən təşkil
110.020.020 Müəssisə, təşkilat və idarələrin verilməsi
110.020.030 Qeydiyyat. Müəssisələrin dövlət reyestri
110.020.040 Ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsi
110.030.000 Sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət yardımı (bax. 090.040.020; 090.060.050). Yardım fondları
110.040.000 Sərbəst sahibkarlıq zonaları.Sərbəst iqtisadi zonalar
110.050.000 Kommersiya sirri
110.060.000 Müəssisələrin və sahibkarların müflisləşməsi (iqtidarsızlığı)
110.070.000 Nümayəndəliklər. Filiallar. Agentliklər
110.080.000 Müəssisələrin təşkilati-hüquqi formaları
110.080.010 Dövlət müəssisələri
110.080.020 Bələdiyyə müəssisələri
110.080.030 Xüsusi müəssisələr və sahibkarlar
110.080.040 Ortaqlıqlar və onların növləri
110.080.050 Səhmdar cəmiyyətləri
110.080.060 Məhdud məsuliyyətli ortaqlıqlar
110.080.070 İcarə müəssisələri
110.080.080 Təsərrüfat birlikləri
110.080.090 Xarici investisiyalı müəssisələr. Birgə müəssisələr (bax. 020.050.080)
110.080.100 Xarici firmalar (bax. 440.040.000)
110.080.110 Kooperativlər (istehlak, istehsal, ticarət)
110.090.000 Birjalar (əmtəə, fond) (bax. 090.120.040)
120.000.000 Sənaye qanunvericiliyi
120.010.000 Sənayenin təşkilinin və idarə edilməsinin ümumi məsələləri
120.020.000 Sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsinə nəzarət. Nəzarətin başqa növləri
120.030.000 Atom enerjisindən istifadə (bax. 240.090.000)
120.040.000 Sənayedə estetika. Dizayn
120.050.000 Müəssisənin əsas fondlarının amortizasiyası
120.060.000 Sənaye avadanlığına, maşın və cihazlara texniki xidmət və onların təmiri
120.070.000 Peşə və sənətlər
120.080.000 Sənaye tullantıları. Təkrar xammal (bax. 240.090.000)
120.090.000 İstehsal-texniki təyinatlı məhsul
120.100.000 Xalq istehlakı malları
120.100.010 Uşaqlar üçün mallar
120.100.020 Qocalar üçün mallar
120.110.000 Geologiya. Geoloji-kəşfiyyat işləri
120.120.000 Sənayenin ayrı-ayrı sahələri
120.120.010 Filizçıxarma sənayesi
120.120.020 Meşə, ağac emalı və sellüloz-kağız sənayesi
120.120.030 Yüngül sənaye
120.120.040 Maşınqayırma
120.120.050 Tibb sənayesi
120.120.060 Yerli sənaye
120.120.070 Metallurgiya sənayesi
120.120.080 Mikrobiologiya sənayesi
120.120.090 Müdafiə sənayesi
120.120.100 Yeyinti sənayesi
120.120.110 Ətriyyat-kosmetika sənayesi
120.120.120 Poliqrafiya sənayesi
120.120.130 Şüşə və çini-saxsı sənayesi
120.120.140 Tikinti materialları sənayesi
120.120.150 Yanacaq sənayesi
120.120.160 Kimya və neft-kimya sənayesi
120.120.170 Elektron və elektrotexnika sənayesi. Məişət cihazları
120.120.180 Energetika
130.000.000 Əsaslı tikinti va əsaslı təmir haqqında qanunvericilik
130.010.000 Əsaslı tikintinin layihələşdirilməsi
130.010.010 Layihə təşkilatları
130.010.020 Layihələr və başqa texniki sənədlər
130.010.030 Layihələrin ekspertizası
130.020.000 Kapital qoyuluşu. İnvestisiyalar (bax. 440.110.000)
130.020.010 İnvestisiya fondları
130.030.000 Əsaslı tikintinin maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
130.040.000 Başa çatdırılmış obyektlərin istismara qəbulu
130.050.000 Xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində əsaslı tikinti
130.050.010 Sənaye tikintisi
130.050.020 Sosial-mədəni obyektlərin tikintisi
130.050.030 Mənzil tikintisi
130.050.040 Kənd tikintisi
130.060.000 Binaların, qurğuların, avadanlığın əsaslı təmiri, yenidən qurulması
130.070.000 Başa çatdırılmamış tikinti. Konservasiya
130.080.000 Əsaslı tikinti haqqında qanunvericiliyi pozmağa görə məsuliyyət
140.000.000 Şəhərsalma və arxitektura qanunvericiliyi
140.010.000 Şəhərsalma fəaliyyətinin əsas istiqamətləri
140.010.010 Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi
140.010.020 Planlaşdırma, tikinti, şəhərlərin və başqa məskənlərin yenidən qurulması. Şəhərsalma proqramları
140.010.030 Şəhərlərin və başqa məskənlərin abadlaşdırılması,yaşıllaşdırılması
140.020.000 Texniki və nəqliyyat qurğuları və kommunikasiya sistemləri
140.030.000 Şəhərsalma normativləri. Şəhərsalma sənədləri. Ekspertiza
140.040.000 Şəhərsalma fəaliyyəti məsələlərinə dair mübahisələrin həlli
140.050.000 Şəhərsalma qanunvericiliyini pozmağa görə məsuliyyət
150.000.000 Kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye kompleksləri haqqında qanunvericilik
150.010.000 Ümumi məsələlər
150.020.000 Kəndin sosial inkişafı
150.030.000 Kənd təsərrüfatını idarəetmə (orqanlar sistemi, funksiyalar)
150.040.000 Dövlət kənd təsərrüfatı müəssisələri
150.050.000 Kollektiv təsərrüfatlar
150.060.000 Kəndli (fermer) təsərrüfatları
150.070.000 Kəndli təsərrüfatı assosiasiyaları
150.080.000 Şəxsi yardımçı təsərrüfatlar
150.090.000 Kənd təsərrüfatında fərdi əmək fəaliyyəti
150.100.000 Aqrar-sənaye kompleksləri, kombinatları
150.110.000 Kənd təsərrüfatı köçürməsi
150.120.000 Kənd təsərrüfatında icarə (bax. 250.060.010)
150.130.000 Bitkiçilik
150.130.010 Taxılçılıq
150.130.020 Bağçılıq
150.130.030 Üzümçülük
150.130.040 Texniki və yem bitkiləri
150.130.050 Tərəvəzçilik
150.140.000 Aqronomluq tədbirləri, kimyalaşdırma
150.150.000 Heyvandarlıq, xəzlik heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq
150.160.000 Baytarlıq və zootexnika tədbirləri. Karantin
150.170.000 Kollektiv bağçılıq və bostançılıq
150.180.000 Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü (bax. 020.060.050)
150.180.010 Kənd təsərrüfatı məhsulları tədarükünün ümumi məsələləri. Bağlaşma sistemi
150.180.020 Səpin, yığım və digər kənd təsərrüfatı işləri
150.180.030 İstehlak kooperasiyasının tədarükçülük fəaliyyəti
150.180.040 Kənd təsərrüfatı məhsulları. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satın alınması və göndərilməsi
150.180.050 Kənd təsərrüfatı məhsullarının satınalma və müqavilə qiymətləri
150.190.000 Tədarük məhsullarının qəbulu, saxlanması, emalı, mübadiləsi və buraxılması
150.200.000 Seleksiya, təcrübə təsərrüfatları
160.000.000 Ticarət qanunvericiliyi
160.010.000 Ümumi məsələlər
160.020.000 Ərazilərarası ticarət əlaqələri
160.030.000 Ticarət nümayəndəliyi və vasitəçiliyi
160.040.000 Dövlət ticarəti
160.050.000 Kommersiya (xüsusi) ticarəti. Komisyon ticarəti
160.060.000 Kooperativ ticarət
160.070.000 Müqabil satış
160.080.000 Bazarlar. Bazar fondları. Yarmarkalar
160.090.000 Ticarət şəbəkəsi
160.090.010 Ticarət təşkilatları
160.090.020 Ticarət və anbar binaları
160.100.000 Malların saxlanması
160.110.000 Ticarət qaydalarını pozmağa görə məsuliyyət
160.120.000 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
160.130.000 İctimai iaşə
160.130.010 Ümumi məsələlər
160.130.020 İctimai iaşə şəbəkəsi
160.130.030 Pulsuz qida
160.130.040 Uşaq qidası
160.130.050 Xüsusi, müalicə qidası
170.000.000 Mənzil-kommunal təsərrüfatı və əhaliyə məişət xidməti haqqında qanunvericilik
170.010.000 Ümumi məsələlər
170.020.000 Mənzil fondunun idarəetmə orqanları
170.030.000 Mənzil fondu
170.030.010 Dövlət (idarə) mənzil fondu
170.030.020 Bələdiyyə mənzil fondu
170.030.030 Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin xüsusi mənzil fondu
170.030.040 İctimai mənzil fondu
170.030.050 Mənzil-tikinti və mənzil kooperativlərinin fondu
170.040.000 Vətəndaşların mənzil sahəsi ilə təminatı
170.040.010 Əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyalarının mənzil sahələri ilə təminatı
170.040.020 Əlavə mənzil sahəsi
170.050.000 Mənzilin kirayəsi, icarəyə verilməsi, dəyişdirilməsi
170.060.000 Mənzillərdən istifadə haqqı (güzəştlər, kreditlər)
170.070.000 Mənzillərin bronlanması
170.080.000 Mənzillərin (evlərin) özəlləşdirilməsm. Mənzil bazarı
170.090.000 Köçürülmə
170.100.000 Mehmanxanalar. Yataqxanalar. Xidməti otaqlar
170.110.000 Qeyri-yaşayış binaları. İnzibati binalar
170.120.000 Bağçılıq təsərrüfatı
170.130.000 Mənzil qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
170.140.000 Kommunal xidmətlər. Tarif və güzəştlər
170.140.010 Elektrik enerjisi
170.140.020 Qaz
170.140.030 Qızdırılma
170.140.040 Zibil
170.140.050 Radionöqtələr, teleantena
170.140.060 İsti və soyuq su
170.150.000 Əhaliyə məişət xidməti
170.150.010 Ümumi məsələlər
170.150.020 Əhaliyə məişət xidməti müəssisələrinin şəbəkəsi
170.150.030 Dəfn işi, mərasim xidmətləri
170.150.040 Məişət və mərasim xidmətləri üçün tarif və güzəştlər
180.000.000 Nəqliyyat və rabitə qanunvericiliyi
180.010.000 Ümumi məsələlər
180.020.000 Dəmiryol nəqliyyatı
180.020.010 Ümumi məsələlər
180.020.020 Dəmir yollarının və magistrala çıxan yolların tikintisi
180.020.030 Dəmir yolu stansiyaları, vağzallar, depolar
180.030.000 Su nəqliyyatı
180.030.010 Ümumi məsələlər
180.030.020 Dəniz nəqliyyatı
180.030.030 Çay nəqliyyatı
180.030.040 Limanlar, körpülər, bərələr
180.030.050 Gəmiçilik
180.040.000 Hava nəqliyyatı
180.040.010 Ümumi məsələlər
180.040.020 Avianəqliyyat müəssisələri
180.040.030 Aeroportlar. Aerodromlar
180.050.000 Avtomobil nəqliyyatı
180.050.010 Ümumi məsələlər
180.050.020 Avtonəqliyyat müəssisələri
180.060.000 Şəhər nəqliyyatı
180.060.010 Ümumi məsələlər
180.060.020 Metropoliten
180.060.030 Yerüstü şəhər nəqliyyatı
180.070.000 Yol təsərrüfatı
180.070.010 Ümumi məsələlər
180.070.020 Yol fondu
180.070.030 Yol tikintisi
180.070.040 Yol təsərrüfatı. Şose yolları
180.080.000 Boru kəməri nəqliyyatı və ixtisaslaşdırılmış digər nəqliyyat növləri
180.090.000 Əhaliyə nəqliyyat xidməti
180.090.010 Avtoxidmət
180.090.020 Sərnişinlərin və yüklərin daşınması
180.090.030 Nəqliyyatda tariflər, rüsumlar və güzəştlər
180.100.000 Qəza halları ilə mübarizə. Hərəkətin təhlükəsizliyi
180.110.000 Yüklərin daşınması. Yükvurma-yükboşaltma işləri
180.120.000 Poçt rabitəsi
180.130.000 Telefon rabitəsi
180.140.000 Teleqraf rabitəsi
180.150.000 Radio verilişləri və televiziyanın texniki vasitələri
180.160.000 Xüsusi rabitə. Feldyeger rabitəsi
180.170.000 Kosmik və digər rabitə növləri
180.180.000 Rabitə xidmətləri üzrə tariflər, rüsumlar, güzəştlər
190.000.000 Təhsil qanunvericiliyi
190.010.000 Ümumi məsələlər
190.020.000 Təhsil sahəsində idarəetmə orqanları
190.030.000 Təhsil sahəsində idarələr
190.030.010 Məktəbəqədər uşaq müəssisələri
190.030.020 Ümumtəhsil məktəbləri
190.030.030 Litseylər, gimnaziyalar. Kolleclər
190.030.040 İnternat məktəbləri
190.030.050 Orta ixtisas və texniki peşə məktəbləri
190.030.060 Ali məktəblər
190.030.070 Aspirantura, doktorantura
190.030.080 İxtisasartırma institutları
190.040.000 Təhsil haqqı
190.050.000 Məktəbli və tələbələrin maddi-məişət təminatı
190.050.010 Təqaüdlər. Güzəştlər
190.050.020 Dərsliklər və dərs vəsaitləri
190.050.030 Tətillər. Yay istirahəti
190.050.040 Praktika. Stajkeçmə
190.060.000 Məktəbdənkənar təhsil
190.070.000 Xarici vətəndaşların Azərbaycan tədris müəssisələrinə qəbulu. Azərbaycan vətəndaşlarının xaricə təhsil almağa göndərilməsi

200.000.000

Elm haqqında qanunvericilik

200.010.000 Ümumi məsələlər
200.020.000 Elmi təşkilatlar və elmi tədqiqat işi
200.020.010 Akademiyalar
200.020.020 Azərbaycan Elmlər Akademiyası sisteminin elmi idarələri
200.020.030 Elmi tədqiqat idarələri
200.020.040 Elmi mərkəzlər
200.020.050 Müəssisə və firmaların elmi kollektivləri
200.020.060 Elmi tədqiqat işi
200.030.000 Elmi işçilərin statusu. Elmi kadrların attestasiyası (bax. 070.170.000)
200.040.000 Elmi ekspedisiyalar
210.000.000 Mədəniyyət haqqında qanunvericilik
210.010.000 Ümumi məsələlər
210.020.000 Mədəniyyət sahəsində idarəetmə
210.030.000 Azərbaycan Respublikasının milli mədəni irsi
210.040.000 Ayrı-ayrı mədəniyyət obyektlərinin hüquqi statusu
210.040.010 Kitabxanalar. Kitab palataları. Kitabxana fondu və kitabxana işi
210.040.020 Nəşriyyatlar. Mətbəələr
210.040.030 Muzeylər və sərgilər. Muzey işi
210.040.040 Müsabiqələr. Baxışlar. Festivallar
210.040.050 Mədəni-maarif idarələri
210.040.060 Teatr-tamaşa təşkilatları və müəssisələri (teatrlar, kinoprokat, filmo-, video- və fototekalar, mədəniyyət və istirahət parkları)
210.040.070 Kütləvi informasiya vasitələri
210.040.080 İncəsənətin və mədəniyyətin digər növləri
210.050.000 Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və onlardan istifadə edilməsi
210.060.000 Xüsusi mühafizə edilən tarix-mədəniyyət əraziləri
210.070.000 Ekskursiyalar. Turizm
210.080.000 İnformasiya sistemi. Reklam
220.000.000 Vətəndaşların sağlamlığının mühafizəsi haqqında qanunvericilik
220.010.000 Ümumi məsələlər
220.020.000 Səhiyyə sistemində idarəetmə orqanları
220.030.000 Tibbi sığorta
220.030.010 Ümumi məsələlər
220.030.020 Məcburi tibbi sığorta
220.030.030 Könüllü tibbi sığorta
220.030.040 Səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi
220.040.000 Tibb müəssisələri
220.040.010 Poliklinikalar
220.040.020 Xəstəxanalar
220.040.030 Apteklər
220.040.040 Dispanserlər
220.040.050 Müalicə profilaktoriləri
220.040.060 Məsləhətxanalar
220.040.070 Təcili yardım stansiyaları
220.040.080 Doğum evləri
220.040.090 Tibb məntəqələri
220.040.100 Qeyri-ənənəvi təbabət müəssisələri
220.050.000 Əhaliyə müalicə-profilaktika yardımı (pulsuz, pullu, güzəştli)
220.050.010 Protezləmə
220.050.020 Dava-dərmanla təminat
220.050.030 Narkoloji yardım
220.050.040 Psixiatriya yardımı və belə yardım göstərilərkən vətəndaşların hüquqları
220.050.050 SPİD-lə mübarizə tədbirləri
220.050.060 İnsan orqanlarının transplantasiyası
220.050.070 Donorluq
220.050.080 Dispanserləşdirilmə
220.060.000 Ana və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi (bax. 030.110.000)
220.070.000 Əhalinin sanitariya-epidemioloji rifahı. Dövlət sanitariya nəzarəti
220.080.000 Sanatoriya-kurort müalicəsi (istirahət evləri, sanatoriyalar, istirahət zonaları və i. a.) (bax. 240.070.030)
220.090.000 Özəl tibb praktikası
230.000.000 Əhalinin fiziki tərbiyəsi haqqında qanunvericilik
230.010.000 Ümumi məsələlər
230.020.000 Könüllü idman cəmiyyətləri
230.030.000 Olimpiya hərəkatı
230.040.000 Peşəkar idmanı
230.050.000 Milli idman fondu
230.060.000 İdman qurğuları
240.000.000 Ətraf təbii mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin ümumi məsələləri üzrə qanunvericilik
240.010.000 Təbiətdən istifadənin və ətraf təbii mühitin qorunmasının əsas prinsipləri
240.020.000 Ətraf təbii mühiti mühafizə orqanları
240.030.000 Ətraf təbii mühitin keyfiyyətinin normalaşdırılması
240.040.000 Təbiətdən istifadə edənlərin hüquq və vəzifələri
240.050.000 Şəhərsalma fəaliyyətində müəssisələrin, qurğuların, başqa obyektlərin tikintisi, istismarı zamanı və digər fəaliyyətin göstərilməsi zamanı ekoloji tələblər
240.060.000 Ayrı-ayrı regionların təbii komplekslərinin mühafizəsi
240.070.000 Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər və obyektlər
240.070.010 Təbii qoruq fondu (qoruqlar, yasaqlıqlar, milli parklar)
240.070.020 Təbii müalicəvi ehtiyatlar
240.070.030 Kurort yerləri (bax. 220.080.000)
240.080.000 Ekoloji fəlakət zonaları (bax. 100.090.000)
240.090.000 Radioaktiv tullantı və materialların basdırılması (bax. 120.030.000; 120.080.000)
240.100.000 Qitə şelfinin və iqtisadi zonanın hüquqi rejimi
240.110.000 Ekoloji nəzarət
240.110.010 Dövlət nəzarəti
240.110.020 İstehsalat nəzarəti və ictimai nəzarət
240.110.030 Dövlət ekoloji ekspertizası
240.110.040 Ətraf təbii mühitin monitorinqi sistemi
240.120.000 Ətraf təbii mühitin iqtisadi mühafizəsi mexanizmi və təbiətdən istifadə və ətraf təbii mühitin mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət
250.000.000 Torpaq qanunvericiliyi
250.010.000 Ümumi məsələlər
250.020.000 Torpaqdan istifadə vo onun mühafizəsi sahəsində idarəetmə. Torpaqdan istifadəyə və onun mühafizəsinə nəzarət
250.030.000 Torpaq islahatı
250.040.000 Torpaqların tərkibi. Torpaqların kateqoriyaları. Dövlət torpaq kadastrı
250.050.000 Yer quruluşu
250.060.000 Torpaq üzərində mülkiyyət. Digər torpaq hüquqları
250.060.010 Torpaqdan istifadə (icarə) (bax. 150.120.000)
250.060.020 Torpağın verilməsi və geri alınması
250.060.030 Torpaq girovu (ipoteka)
250.060.040 Torpaq satışı
250.060.050 Torpaq haqqı
250.060.060 Torpaq vergisi
250.070.000 Torpaq mübahisələrinin həlli
250.080.000 Torpaq mülkiyyətçilərinə, torpaq sahiblərinə, torpaqdan istifadə edənlərə və icarəçilərə zərərin əvəzinin ödənilməsi
250.090.000 Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
260.000.000 Yerin təki haqqında qanunvericilik
260.010.000 Yerin təkinin mühafizəsinin və ondan istifadə edilməsinin ümumi məsələləri
260.020.000 Yerin təkindən istifadə edilməsi və onun mühafizəsi sahəsində idarəetmə. Yerin təkinin mühafizəsinə və ondan istifadə olunmasına nəzarət
260.030.000 Dövlət yerin təki fondu. Faydalı qazıntı yataqları və təzahürlərinin dövlət kadastrı
260.040.000 Yerin təki üzərində mülkiyyət
260.050.000 Yerin təkindən istifadə. İstafadə növləri
260.050.010 Yerin təkindən istifadə edənin əsas hüquq və vəzifələri
260.050.020 Yerin təkindən istifadə haqqı
260.050.030 Yerin təkindən istifadə olunması üçün müsabiqələr, auksionlar
260.060.000 Yerin təkinin mühafizəsi
260.070.000 Faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət ekspertizası
260.080.000 Yerin təki haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət
270.000.000 Meşələrin mühafizəsi və onlardan istifadə olunması haqqında qanunvericilik
270.010.000 Meşələrin mühafizəsi və onlardan istifadə olunmasının ümumi məsələləri
270.020.000 Meşələrin mühafizəsi və onlardan istifadə olunması sahəsində idarəetmə. Meşələrin mühafizəsinə və onlardan istifadə edilməsinə nəzarət
270.030.000 Meşədən istifadə.Meşədən istifadə növləri
270.030.010 Meşələrin icarəyə verilməsi
270.030.020 Meşəqırma. Köküstə ağac buraxılması
270.030.030 Məzənnələr (zərərin əvəzinin ödənilməsi, meşə məhsullarının buraxılma məzənnələri)
270.040.000 Meşələrin ziyanvericilərdən və xəstəliklərdən mühafizəsi
270.050.000 Meşələrin dövlət uçotu. Meşələrin qruplara bölünməsi. Meşə kadastrı
270.060.000 Meşədən istifadəyə dair mübahisələrin həll edilməsi
270.070.000 Meşə qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
280.000.000 Suların mühafizəsi və onlardan istifadə olunması barədə qanunvericilik
280.010.000 Suların mühafizəsi və onlardan istifadə olunmasının ümumi məsələləri
280.020.000 Sulardan istifadə edilməsi və onların mühafizəsi sahəsində idarəetmə. Suların mühafizəsinə və onlardan istifadə olunmasına nəzarət
280.020.010 Dənizlər, çaylar, göllər
280.020.020 Su anbarları, bəndlər, kanallar, şlüzlər, dambalar
280.030.000 Su üzərində mülkiyyət və digər hüquqlar
280.040.000 Sudan istifadə. Onun növləri
280.050.000 Suların mühafizəsi
280.050.010 İçməli su təchizatı mənbələrinin mühafizəsi və istehsalat çirkab sularının tullanması qaydası
280.060.000 Daşqın əleyhinə tədbirlər
280.070.000 Sahillərin bərkidilməsi. Sürüşmə əleyhinə işlər
280.080.000 Suların dövlət uçotu. Su kadastrı
280.090.000 Sudan istifadəyə dair mübahisələrin həll edilməsi
280.100.000 Suların mühafizəsi və onlardan istifadə olunması haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət
290.000.000 Heyvanlar aləminin mühafizəsi və ondan istifadə olunması barədə qanunvericilik
290.010.000 Heyvanlar aləminin mühafizəsinin və ondan istifadə olunmasının ümumi məsələləri
290.020.000 Heyvanlar aləminin mühafizəsi və ondan istifadə olunması sahəsində idarəetmə. Heyvanlar aləminin mühafizəsi və ondan istifadə olunması üzərində nəzarət
290.030.000 Heyvanlar aləmi üzərində mülkiyyət və digər hüquqlar
290.040.000 Heyvanlar aləmindən istifadə. Onun növləri
290.050.000 Ov və ovçuluq təsərrüfatının aparılması
290.050.010 Lisenziyalar. Məzənnələr
290.060.000 Balıq ehtiyatlarının mühafizəsi. Balıqçılığın və balıq yetişdirmənin tənzim edilməsi
290.070.000 Heyvanların dövlət uçotu. Heyvanların dövlət kadastrı
290.080.000 Heyvanlar aləminin mühafizəsi və ondan istifadə olunması sahəsində mübahisələrin həlli
290.090.000 Heyvanlar aləminin mühafizəsi və ondan istifadə olunması barədə qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət
300.000.000 Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunvericilik
300.010.000 Atmosfer havasının mühafizəsinin ümumi məsələləri
300.020.000 Atmosferin çirklənmədən, radiasiya, istilik kimi və digər ziyanlı təsirlərdən qorunması
300.030.000 Atmosfer havasının vəziyyəti üzərində monitorinq. Atmosferin vəziyyətinə nəzarət xidməti
300.040.000 Atmosfer havasının mühafizəsinə nəzarət
300.050.000 Mübahisələrin həlli
300.060.000 Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət
310.000.000 Geodeziya və kartoqrafiya haqqında qanunvericilik
320.000.000 Hidrometeorologiya haqqında qanunvericilik
330.000.000 Dövlət qulluğu haqqında qanunvericilik
330.010.000 Ümumi məsələlər
330.020.000 Dövlət qulluğu sistemi
330.030.000 Dövlət qulluqçularının kateqoriyaları (dərəcələr, rütbələr)
330.040.000 Dövlət qulluğu qaydası
330.050.000 Dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsi
330.050.010 Maddi məişət xidməti
330.050.020 Tibbi xidmət
340.000.000 Müdafiə qanunvericiliyi
340.010.000 Ümumi məsələlər
340.010.010 Müdafiənin təşkili
340.010.020 Səfərbərlik hazırlığı
340.010.030 Səfərbərlik ehtiyatları. Səfərbərlik gücü
340.010.040 Döyüş hazırlığı
340.010.050 Hərbi intizam
340.020.000 Müdafiənin idarə edilməsi
340.020.010 Prezident - Ali Baş Komandan
340.020.020 Dövlət hakimiyyəti orqanları
340.020.030 İcra hakimiyyəti orqanları
340.030.000 Silahlı Qüvvələr
340.030.010 Silahlı Qüvvələrin idarə edilməsi
340.030.020 Silahlı Qüvvələrin strukturu
340.030.030 Fövqəladə vəziyyətlərdə qoşunların fəaliyyəti
340.030.040 Xalq təsərrüfatına və əhaliyə kömək göstərilməsi üçün qoşunların cəlb edilməsi
340.030.050 Daxili xidmət
340.030.060 Qarnizon xidməti. Hərbi mərasimlər
340.030.070 Qarovul xidməti
340.030.080 Silahlı Qüvvələrin kadrları
340.040.000 Müdafiə sahəsində vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün cəlb olunan başqa qoşunlar, hərbi birləşmələr
340.040.010 Sərhəd qoşunları
340.040.020 Daxili qoşunlar
340.040.030
340.040.040 Hökumət rabitəsi qoşunları
340.040.050 Dəmir yolu qoşunları
340.040.060 Mülki müdafiə qoşunları
340.040.070 Digər qoşunlar
340.040.080 Hərbi birləşmələr
340.050.000 Müharibə dövrü. Müharibə vəziyyəti
340.050.010 Səfərbərlik
340.050.020 Köçürülmə və geri köçürülmə
340.060.000 Hərbi vəziyyət
340.070.000 Hərbi kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması
340.070.010 Ümumi müddəalar
340.070.020 Hərbi tədris müəssisələri
340.070.030 Mülki ali peşə təhsili müəssisələri nəzdində hərbi kafedralar
340.070.040 Naxçıvanski adına məktəb və digər hərbi orta məktəblər, hərbi kolleclər
340.070.050 Yenidən hazırlıq və ixtisasın artırılması
340.070.060 Hərbi uçot ixtisasları üzrə vətəndaşların hazırlanmasını həyata keçirən ictimai təşkilatlar
340.070.070 Hərbi kadrların hazırlığının digər məsələləri
340.080.000 Silahlı Qüvvələrin mülki heyəti
340.090.000 Silahlar və hərbi texnika
340.090.010 Ümumi müddəalar
340.090.020 Saxlanma və xidmət
340.090.030 Döyüş sursatı
340.090.040 Şəxsi silah
340.090.050 Silahların və hərbi texnikanın istehsalı və göndərilməsi
340.090.060 Silahlar arasına daxiletmə (çıxarılma)
340.090.070 Kütləvi qırğın silahı
340.090.080 Silahlardan və hərbi texnikadan istifadə edilməsi
340.090.090 Hərbi qəbul
340.090.100 Elmi tədqiqat və təcrübə konstruktor işləri
340.100.000 Qoşunların təchizatı
340.100.010 Ümumi müddəalar
340.100.020 Maliyyələşdirmə
340.100.030 Hərbi əmlak. Hərbi əmlakın icarəsi
340.100.040 Müdafiə ehtiyacları üçün göndərmə
340.100.050 Müdafiə ehtiyacları üçün daşımalar
340.100.060 Toxunulmaz ehtiyatlar
340.100.070 Təsərrüfat fəaliyyəti. Artıq qalan və istifadə olunmayan əmlakın satılması
340.100.080 Qoşun təsərrüfatı
340.100.090 Hərbi ticarət
340.100.100 Hərbi qulluqçuların təminat növləri
340.100.110 Qoşunların təchizatının digər məsələləri
340.110.000 Tikinti və qoşunların yerbəyer edilməsi
340.120.000 Hərbi xidmət
340.120.010 Ümumi müddəalar
340.120.020 Hərbi vəzifə
340.120.030 Komplektləşdirmə məsələləri
340.120.040 Hərbi qulluqçuların vəzifələri
340.120.050 Hərbi qulluqçuların məsuliyyəti
340.120.060 Hərbi xidmət müddətləri
340.120.070 Hərbi qulluqçuların attestasiyadan keçirilməsi
340.120.080 Hərbi qulluqçuların ezamiyyətə göndərilməsi
340.120.090 Hərbi adlar, xüsusi adlar
340.120.100 Geyim forması, fərqlənmə nişanları
340.120.110 Hərbi vəzifələr
340.120.120 Hərbi qulluqçulara məzuniyyətlər
340.120.130 Hərbi qulluqçuların müxtəlif kateqoriyalarının xidmət keçmə xüsusiyyətləri
340.120.140 Xüsusi şəraitdə xidmət keçmə
340.120.150 Hərbi xidmətdən azad olma
340.120.160 Hərbi xidmət keçmənin digər məsələləri
340.130.000 Alternativ mülki xidmət
340.140.000 Ehtiyatda olma
340.150.000 Mülki müdafiə. Obyektlərin müdafiəsi
340.160.000 Hərb elmi
340.170.000 Şəxsi heyətin tərbiyəsi
340.170.010 Ümumi müddəalar
340.170.020 Mədəni tərbiyənin təşkili
340.170.030 Hərbi kütləvi informasiya vasitələri
340.170.040 Hərbi qulluqçuların hüquqi tərbiyəsi
340.170.050 Asudə vaxtın təşkili
340.170.060 Şəxsi heyətin tərbiyəsinin təşkilinin digər məsələləri
340.180.000 Hərbi qulluqçuların, mülki heyətin və onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi
340.180.010 Ümumi müddəalar
340.180.020 Xidmət vaxtı və istirahət hüququ
340.180.030 Mənzil hüququ
340.180.040 Həyatın və sağlamlığın mühafizəsi
340.180.050 Mülkiyyət hüququ, vergi güzəştləri
340.180.060 Sığorta təminatları, zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququ
340.180.070 Daşımalarda güzəştlər, poçt güzəştləri
340.180.080 Vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkətlərindən şikayət etmək hüququ. Şikayətlər
340.180.090 İşədüzəlmə hüququ
340.180.100 Xüsusi güzəştlər
340.180.110 Ailə başçısını itirmiş ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi
340.180.120 Pensiya təminatı
340.180.130 Digər güzəştlər
340.180.140 Digər sosial müdafiə məsələləri
340.190.000 Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq məsələləri
350.000.000 Milli təhlükəsizlik haqqında qanunvericilik
350.010.000 Milli təhlükəsizliyin ümumi məsələləri
350.020.000 Milli təhlükəsizlik orqanları, onların statusu
350.030.000 Dövlət sərhədinin mühafizəsi. Nəzarət buraxılış məntəqələri
350.040.000 Fövqəladə vəziyyət
350.050.000 Dövlət sirri. Məxfilik rejimi
350.060.000 Ali dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının və vəzifəli şəxslərin mühafizəsi
350.070.000 Xarici kəşfiyyat
360.000.000 Gömrük işi
360.010.000 Ümumi məsələlər
360.020.000 Gömrük işlərini idarəetmə orqanları
360.030.000 Gömrük ödənişləri
360.030.010 Gömrük tarifi
360.030.020 Gömrük rüsumu (idxal, ixrac)
360.030.030 Digər gömrük rüsumları
360.030.040 Gömrük güzəştləri
360.040.000 Gömrük rəsmiləşdirməsi
360.050.000 Nəzarət, yoxlama
360.060.000 Malların gətirilməsi və aparılması
370.000.000 İctimai asayişin mühafizəsi haqqında qanunvericilik
370.010.000 İctimai asayişin mühafizəsinin ümumi məsələləri
370.020.000 İctimai asayişin mühafizəsi sahəsində idarəetmə
370.030.000 Milis (polis)
370.030.010 Kriminal milis (polis)
370.030.020 İctimai təhlükəsizlik milisi (polisi) (yerli)
370.040.000 Pasport sistemi,yazılma, qeydiyyata alınma
370.050.000 DAM
370.060.000 Yanğından mühafizə. Yanğın əleyhinə tədbirlər
370.070.000 İctimai asayişin mühafizəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış birləşmələr
370.080.000 Daxili qoşunlar
370.090.000 Müəssisə və idarələrin mühafizəsi. İdarədənkənar mühafizə
370.100.000 Xüsusi-detektiv və mühafizə fəaliyyəti
370.110.000 Silahların satılması, saxlanması və ondan istifadə edilməsi qaydası
370.120.000 Uşaq baxımsızlığı ilə mübarizə
370.130.000 Avaralıqla, dilənçiliklə mübarizə
380.000.000 Məhkəmə. Ədliyyə. Prokurorluq
380.010.000 Ümumi məsələlər
380.020.000 Məhkəmə sistemi
380.020.010 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya məhkəməsi. Səlahiyyəti. Quruluşu
380.020.020 Konstitusiya məhkəmə icraatı
380.020.030 Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi. Səlahiyyəti. Quruluşu
380.020.040 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi
380.020.050 Bakı şəhər məhkəməsi
380.020.060 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arbitraj Məhkəməsi
380.020.070 Rayon (şəhər) xalq məhkəmələri. Məhkəmə icraçıları
380.020.080 Barışdırıcı hakimlər
380.020.090 Azərbaycan Respublikasının Ali Arbitraj Məhkəməsi
380.020.100 Arbitraj məhkəmələri
380.020.110 Hərbi məhkəmələr (tribunallar)
380.020.120 Münsiflər məhkəmələri
380.020.130 Beynəlxalq kommersiya arbitrajı
380.020.140 Hakimlərin statusu. Hakimlərin seçkiləri
380.020.150 Hakimlərin konfransları. İxtisas kollegiyaları
380.020.160 Xalq iclasçıları
380.020.170 Andlı iclasçılar
380.030.000 Ədliyyə orqanları
380.030.010 Məhkəmələrin fəaliyyətinin təşkilat təminatı
380.030.020 Məhkəmə statistikası
380.040.000 Vəkillər idarəsi
380.050.000 Notariat
380.060.000 Məhkəmə-ekspert idarələri. Məhkəmə-tibb ekspertizası
380.070.000 Prokurorluq orqanları sistemi və təşkili
380.070.010 Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu
380.070.020 Hərbi prokurorluq
380.070.030 Prokurorun səlahiyyəti
380.070.040 Prokurorluq kadrları
380.080.000 Müəssisələrdə hüquq xidməti
390.000.000 Cinayət qanunvericiliyi
390.010.000 Ümumi müddəalar
390.010.010 Cinayət qanununun qüvvəsi
390.010.020 Cinayət
390.010.030 Cəza
390.010.040 Tibbi və tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlər
390.020.000 Cinayət məsuliyyətinə səbəb olan cinayətlər
390.020.010 Dövlət cinayətləri
390.020.020 Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər
390.020.030 Şəxsiyyətin həyatı, sağlamlığı, azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər
390.020.040 Vətəndaşların siyasi, əmək və s. hüquq və azadlıqlarının əleyhinə olan cinayətlər
390.020.050 Vətəndaşların şəxsi əmlakı əleyhinə olan cinayətlər
390.020.060 Təsərrüfat cinayətləri
390.020.070 Vəzifə cinayətləri
390.020.080 Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cinayətlər
390.020.090 İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan cinayətlər
390.020.100 İctimai təhlükəsizlik, ictimai qayda və əhalinin sağlamlığı əleyhinə olan cinayətlər
390.020.110 Yerli adətlərin qalıqlarını təşkil edən cinayətlər
390.020.120 Hərbi cinayətlər
390.030.000 Bağışlama və amnistiya
390.040.000 Cinayətkarlıqla (korrupsiya ilə) mübarizə
390.050.000 Cinayət qanunvericiliyinin islahatı
400.000.000 Cinayət-prosessual qanunvericiliyi
400.010.000 Ümumi müddəalar
400.010.010 Məhkəmə aidiyyəti
400.010.020 Proses iştirakçıları, onların hüquqları və vəzifələri
400.010.030 Məhkəmə icraatında iştirak imkanını istisna edən hallar. Etirazlar
400.010.040 Sübutlar
400.010.050 Qəti imkan tədbirləri
400.010.060 Protokollar, müddətlər və məhkəmə məsrəfləri
400.020.000 Cinayət işinin qaldırılması, təhqiqat və ilkin istintaq
400.030.000 Birinci instansiya məhkəməsində icraat
400.040.000 Kassasiya instansiyasında icraat
400.050.000 Hökmün icrası
400.060.000 Qanuni qüvvəyə minmiş hökmlərə, qərardadlara və qərarlara yenidən baxılması
400.070.000 Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə icraat
400.080.000 Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi üzrə icraat
400.090.000 Materialların məhkəməyə qədər hazırlanmasının protokol forması
400.100.000 Andlılar məhkəməsində icraat
400.100.010 Məhkəmə iclasının təyin edilməsi
400.100.020 Andlılar məhkəməsi tərəfindən işin aydınlaşdırılması
400.100.030 İkinci instansiya məhkəməsində icraat
400.100.040 Andlılar məhkəməsinin qanuni qüvvəyə minmiş hökmlərinə və qərarlarına yenidən baxılması
400.110.000 Reabilitasiya
400.120.000 Cinayət-prosessual qanunvericiliyinin islahatı
410.000.000 Cinayət-icra (islah-əmək) qanunvericiliyi
410.010.000 Ümumi müddəalar
410.020.000 Cəzanın icrası
410.030.000 Penitensiar sistem, (həbsxanalar, islah-əmək müəssisələri, məskunlaşdırma yerləri)
410.040.000 Cinayət-icra qanunvericiliyinin islahatı
420.000.000 İnzibati məsuliyyət haqqında qanunvericilik
420.010.000 Ümumi məsələlər
420.020.000 İnzibati hüquqpozmaların ayrı-ayrı növləri. İnzibati məsuliyyət
420.030.000 İnzibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə icraat
420.040.000 İnzibati hüquqpozmalara dair işlərə baxmağa vəkil edilmiş orqanlar (məsul şəxslər)
430.000.000 Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər
430.010.000 Ümumi məsələlər
430.010.010 Xarici dövlətlər
430.010.020 Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərə notaları, müraciətləri, memorandumları
430.020.000 Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər sahəsində idarəetmə
430.030.000 Diplomatik və başqa nümayəndəliklər və konsulluqlar. Hərbi attaşelər
430.040.000 Diplomatik, konsul imtiyazları və immunitetləri
430.050.000 Beynəlxalq müqavilələr (sazişlər) (bax. 450.010.020)
430.050.010 İnsan hüquqlarının təminatı haqqında (bax. 010.080.000)
430.050.020 Mülki, ailə, cinayət işləri üzrə hüquqi yardım haqqında
430.050.030 Vətəndaşlıq məsələləri üzrə
430.050.040 Müəlliflik hüquqlarının mühafizəsi haqqında
430.050.050 Ətraf təbii mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında
430.050.060 Əmək və sosial təminat məsələləri uzrə
430.050.070 Hərbi əməkdaşlıq məsələləri üzrə
430.050.080 İqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə
430.050.090 Elm və texnika sahəsində əməkdaşlıq haqqında
430.050.100 Səhiyyə məsələləri üzrə
430.050.110 Mədəni əlaqələr məsələləri üzrə
430.050.120 Nəqliyyat və rabitə məsələləri üzrə
430.050.130 Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə
430.050.140 Əmlak məsələlərinin tənzimlənməsi haqqında
430.050.150 Digər məsələlər üzrə
430.060.000 Beynəlxalq nümayəndə heyətləri
430.060.010 Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin qəbulu
430.060.020 Azərbaycan Respublikasından nümayəndə heyətlərinin başqa ölkələrə səfərləri
430.070.000 Beynəlxalq və xarici təşkilatlar
430.070.010 Beynəlxalq fondlar
430.080.000 Beynəlxalq konqreslər. Konfranslar
430.090.000 Beynəlxalq sərgilər, hərrac bazarları, auksionlar, yarmarkalar
430.100.000 Hökumətlərarası komissiyalar
430.110.000 Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququ
430.120.000 Beynəlxalq hava hüququ
430.130.000 Beynəlxalq kosmik hüquq
430.140.000 Beynəlxalq dəniz hüququ
430.150.000 Beynəlxalq cinayət hüququ
430.160.000 Beynəlxalq iqtisadi hüquq
440.000.000 Beynəlxalq xüsusi hüquq və proses. Xarici iqtisadi münasibətlər
440.010.000 Beynəlxalq xüsusi hüququn ümumi məsələləri
440.020.000 Mülki, ailə və əmək qanunvericiliyinin kolliziyalar
440.030.000 Xarici dövlətin və onun mülkiyyətinin immuniteti
440.040.000 Xarici vətəndaşların və hüquqi şəxslərin, habelə vətdaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti (bax. 020.050.080; 110.080.100)
440.050.000 Xarici vətəndaşların Azərbaycan Respublikasına gəlməsi, respublikadan getməsi və burada olması
440.060.000 Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasına gəlməsi və respublikadan kənara getməsi
440.070.000 Beynəlxalq mülki proses
440.070.010 Beynəlxalq məhkəmə aidiyyəti
440.070.020 Xarici hüququn tətbiqi
440.070.030 Məhkəmə tapşırıqları
440.070.040 Xarici məhkəmə və arbitraj qərarlarının tanınması və icrası
440.080.000 Xarici iqtisadi münasibətlərin ümumi məsələləri
440.090.000 Xarici iqtisadi münasibətlərin təşkili və idarə olunması
440.100.000 Xarici iqtisadi münasibət subyektləri
440.110.000 Xarici investisiyalar. Konsessiya müqavilələri (bax. 130.020.000)
440.120.000 Beynəlxalq banklar
440.130.000 Xarici iqtisadi əqdlər
440.140.000 İdxal və ixrac
440.150.000 İdxal və ixracın lisenziyalaşdırılması. Normalaşdırma
440.160.000 Beynəlxalq elmi və elmi-texniki əməkdaşlıq (bax. 430.050.090)
440.170.000 Mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq (bax. 430.050.110)
440.180.000 Beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları (bax.430.050.120)
440.190.000 Müəlliflik və ixtiraçılıq hüquqlarının beynəlxalq mühafizəsi (bax. 430.050.040)
440.200.000 Humanitar yardım
450.000.000 Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dövlətlərarası strukturları
450.010.000 Ümumi məsələlər
450.010.010 MDB-yə daxil olan dövlətlər
450.010.020 MDB ölkələri arasında müqavilələr (sazişlər)
450.010.030 MDB ölkələrinin nümayəndə heyətləri
450.020.000 Birlik orqanları
450.020.010 Dövlət başçıları şurası
450.020.020 Hökumət başçıları şurası
450.020.030 Xarici işlər nazirlərinin şurası
450.020.040 Əlaqələndirmə-məsləhət komitəsi
450.020.050 Müdafiə nazirləri şurası. Birləşmiş Silahlı Qüvvələrin Baş Komandanlığı
450.020.060 Sərhəd qoşunları komandanları şurası
450.020.070 İqtisadi məhkəmə
450.020.080 İnsan hüquqları komissiyası
450.020.090 Dövlətlərarası bank
450.020.100 Sahə əməkdaşlığı orqanları
450.030.000 Parlamentlərarası strukturlar
450.030.010 Parlamentlərarası Məclis
450.030.020 İnformasiya xidmətləri
450.040.000 MDB ölkələrinin prezidentləri

© LegalActs LLC