Azərbaycan Respublikasının «Vətən uğrunda» medalı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə


Relizin Tarixi: 29.12.1998

Azərbaycan Respublikasının «Vətən uğrunda» medalı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının
«Vətən uğrunda» medalı haqqında Əsasnamənin
təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının «Vətən uğrunda» medalı haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 29 dekabr 1998-ci il.

№ 608-IQ.

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 1999-ci il, № 2, maddə 61) («LegalActs»).

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (05 fevral 1999-cu il, № 27).


Azərbaycan Respublikasının
1998-ci il 29 dekabr tarixli
608-IQ saylı Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir.

«Vətən uğrunda» medalı haqqında
Əsasnamə

1. Azərbaycan Respublikasının «Vətən uğrunda» medalı aşağıdakılara görə verilir:

    • Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində iştirak etdiklərinə görə;
    • Dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində fəaliyyətinə görə;
    • Dövlət quruluşunun müdafiəsində iştirakına görə.

2. «Vətən uğrunda» Azərbaycan Respublikasının medalı digər orden və medalları olduğu halda döşün sol tərəfinə ordenlərdən sonra taxılır.


© LegalActs