«Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında qeyri-maddi aktivlərin uçotu Qaydaları»na dəyişiklik haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin