«Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və zərərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları»na əlavələr edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 11.09.2007

«Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və zərərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları»na əlavələr edilməsi haqqında

«Dövlət qeydiyyatına alınmışdır»
Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi
Qeydiyyat № 2759
19 mart 2002-ci il
Nazir
F. F. MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası

Milli Bankı İdarə Heyətinin
02 mart 2002-ci il

tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
(Protokol № 5)
İdarə Heyətinin sədri
E. S. RÜSTƏMOV

«Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və zərərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları»na əlavələr edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin 2000-ci il 28 dekabr tarixli 22 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2001-ci il 17 yanvar tarixli 2593 № ilə şəhadətnamə verilməklə dövlət qeydiyyatına alınmış «Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və zərərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları»na aşağıdakı əlavələr edilsin:

3.3-cü yarımbəndin üçüncü və dördüncü abzaslarındakı cümlələrdə işlədilən «təminatlı» sözündən sonra «və 50 mln. manatdan çox olmayan təminatsız» sözləri əlavə edilsin.

Bu əlavələr 01 aprel 2002-ci il tarixndən qüvvəyə minir.

«Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Hüquqi Aktlarının Bülleteni»ndə dərc edilmişdir (2002-ci il, № 3, səh. 69) («LegalActs» LLC).

21 oktyabr 2005-ci il tarixli, 1031-IIQ nömrəli Qanuna əsasən 2006-cı il yanvarın 1-dək mütləq rəqəmlərlə müəyyən olunan 5000 manat 2006-cı il yanvarın 1-dən 1 manata bərabər tutulur («LegalActs» LLC).

20 oktyabr 2003-cü il tarixli N-19 nömrəli Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Sərəncamı ilə qüvvədən düşmüşdür («LegalActs» LLC).


© LegalActs LLC