Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 iyul 1997-ci il tarixli 71 saylı qərarının icrası barədə


«Azərbaycan Respublikası Nazirliklərinin, Dövlət Komitələrinin və başqa Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi Aktlarının Bülleteni»ndə dərc edilmişdir (1998-ci il, № 12, səh. 60)

Relizin Tarixi: 05.09.2007

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 iyul 1997-ci il tarixli 71 saylı qərarının icrası barədə

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 iyul 1997-ci il tarixli 71 saylı qərarının icrası barədə

Əmr № İ-46

01 iyun 1998-ci il

«Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilən bəzi xərclərin tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03 iyul 1997-ci il tarixli 71 saylı qərarını əldə rəhbər tutaraq əmr edirəm:

1. «Əsas vəsaitlərin (fondların) ləğv edilməsi haqqında nümunəvi təlimat» təsdiq edilsin.

2. «Köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmasının yeni (açıq) metodunun tətbiqi üzrə Təlimat» təsdiq edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin bu barədəki 07 fevral 1997-ci il tarixli, 32 saylı əmri qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

Nazir

F. N. YUSİFOV

«Azərbaycan Respublikası Nazirliklərinin, Dövlət Komitələrinin və başqa Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi Aktlarının Bülleteni»ndə dərc edilmişdir (1998-ci il, № 12, səh. 60) («LegalActs» LLC).

31 avqust 2005-ci il tarixli, 76-S nömrəli sərəncama əsasən qüvvədən düşmüşdür («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC