Sənayedə partlayış və yanğın təhlükəli istehsal sahələrinin, partlayış mühafizəli avadanlıqların, qəzaya qarşı mühafizə və siqnallaşdırma cihazlarının, dağ-mədən istehsalatının, qaz, neft və neft məhsulları nəql edən magistral kəmərlərin, qaldırıcı qurğuların və təzyiq altında işləyən istilik qazanlarının və qablarının, ötürücü kəmərlərin layihələndirilməsinə, tikintisinə və istismarına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin