«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə


«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (31 iyul 1992-ci il, № 149) «Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1992-ci il, № 13, maddə 500)

Relizin Tarixi: 06.02.1998

«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı haqqında
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əbülfəz ELÇİBƏY

Bakı şəhəri, 15 iyul 1992-ci il

№ 209

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (31 iyul 1992-ci il, № 149) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1992-ci il, № 13, maddə 500) ( «LegalActs» LLC).

6 fevral 1998-ci il tarixli, 429-IQD nömrəli Qanuna əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs» LLC).


«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı haqqında
Əsasnamə

1. «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı respublikanın ən yüksək fərqlənmə dərəcəsidir, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və tərəqqisi naminə xalq qarşısında müstəsna xidmətlərə və rəşadətə görə verilir.

2. «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən onun öz təşəbbüsü ilə və ya irəli sürülmüş vəsatətlərə əsasən verilir.

3. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanına aşağıdakılar təqdim edilir:

    • xüsusi fərqlənmə nişanı — səkkizguşəli «Qızıl Ulduz» medalı;
    • «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adının verilməsi haqqında Fərman.

4. «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı eyni şəxsə bir dəfə verilir.

5. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş güzəştlərdən istifadə edir.

6. «Qızıl Ulduz» medalı döşün sol tərəfinə, digər orden və medallardan yuxarıda taxılır.

7. «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı almış şəxslər həmin addan yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada məhrum edilə bilərlər.


© LegalActs LLC