Qiymətləndirmə fəaliyyətinə (əmlakın qiymətləndirilməsi) xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin