Sənaye üsulu ilə su heyvanı və balıqların yetişdirilməsi və ovlanması üzrə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin