Azərbaycan Respublikası ərazisində neft və qaz məhsullarının saxlanılması, sıxılmış və maye qazın satışı, yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin