Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin və obyektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrindən istifadə edilməsi barəsində


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin