Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında


Relizin Tarixi: 11.04.1997

Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах

Закон Азербайджанской Республики

Об учреждении посольства Азербайджанской Республики
в Объединенных Арабских Эмиратах

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

1. Учредить посольство Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах.

2. Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ.

г. Баку, 11 апреля 1997 г.

№ 261-IQ.


© LegalActs
Неофициальный перевод