Azərbaycan Respublikasının Suriya Ərəb Respublikasında Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 361)

Relizin Tarixi: 11.04.1997

Azərbaycan Respublikasının Suriya Ərəb Respublikasında Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının
Suriya Ərəb Respublikasında Səfirliyinin
təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Suriya Ərəb Respublikasında Səfirliyi təsis edilsin.

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 11 aprel 1997-ci il.

№ 262-IQ.

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 361) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC