Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müvafiq lisenziya blankının təsdiqi və buraxılmasının təşkili haqqında


Relizin Tarixi: 19.05.1997

Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müvafiq lisenziya blankının təsdiqi və buraxılmasının təşkili haqqında

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə
xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün
müvafiq lisenziya blankının təsdiqi və
buraxılmasının təşkili haqqında

Qərar № 49

Bakı şəhəri, 19 may 1997-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 27 yanvar tarixli 543 nömrəli «Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında» Fərmanının 2-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müvafiq lisenziya blankının əlavə onunan nümunəsi təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 20 dekabr tarixli 527 nömərli «Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatının idxalının və satışının tənzimlənməsi haqqında» Fərmanına əsasən alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti) spirtinin və tütün məmulatının idxalı üçün veriləcək lisenziya blanklarının Maliyyə Nazirliyi və Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmuş «S» , «T» və «A» seriyalı nümunələri təsdiq edilsin.

3. Müəyyən olunsun ki, xüsusi razılıq (lisenziya) blankının ciddi hesabat sənədi kimi qeydiyyat seriyası və nömrəsi, qiymətli kağızların səviyyəsində qoruyucu nişanları olmalıdır.

Lisenziyalaşdırılan bütün fəaliyyət növləri üçün xüsusi razılıq (lisenziya) blankları vahid formada (bu qərarın 2-ci bəndində göstərilən lisenziya blankları istisna olmaqla) hazırlanır.

4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın:

    • lisenziya verəcək icra hakimiyyəti orqanlarının lisenziya blanklarına olan tələbatına əsasən bu blankların ümumi həcmini müəyyən etsin, onların hazırlanmasını sifariş etsin və 1997-ci ilin iyul ayınadək göstərilən orqanları xüsusi razılıq (lisenziya) blankları ilə təmin etsin;
    • lisenziya blanklarının hazırlanması üçün maliyyələşdirmə mənbəyini müəyyən edərək Nazirlər Kabinetinə təklif versin.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A.RASİ-ZADƏ.

7 noyabr 2002-ci il tarixli, 173 nömrəli qərara əsasən qüvvədən düşmüşdür («LegalActs»).


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
1997-ci il 19 may tarixli
49 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi
Lisenziya
Seriya və nömrəsi

Qeydiyyat nömrəsi _____________________

«____» _________________ 199____ il

______________________________________________________________________________

(lisenziyaı verən orqanın adı)

______________________________________________________________________________

(fəaliyyət növü)

__________________________________________________ həyata keçirməyə icazə verir.

Lisenziya verilib ____________________________________________________________

(hüquqi şəxslər üçün — lisenziyanı alan müəssisə, təşkilat, idarənin adı və hüquqi ünvanı;

______________________________________________________________________________

fiziki şəxslər üçün — soyadı, adı, atasının adı, pasport məlumatları

______________________________________________________________________________

(seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə vaxt verilib), yaşayış yeri)

Lisenziyanın qüvvədə olduğu müddət ___________________________________________

Göstərilən fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi şərtləri ______________________

______________________________________________________________________________

M.Y.

İmza _______________________________

(S.A.A.)

Lisenziya «____» _____________________ 199_____ il tarixədək uzadılıb.

M.Y.

İmza _______________________________

(S.A.A.)


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
1997-ci il 19 may tarixli
49 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi
Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyi
Lisenziya

Bakı şəhəri, Niyazi küçəsi, 23

Seriya (S) və nömrəsi

Müəssisə: Xarici şirkət:
Kodu: Ünvanı:
Ünvanı: Ölkəsi (kodu):
Bank rekvizitləri: Bank rekvizitləri:
Qeydiyyat № tarixi:
Müqavilə № Əməliyyatın növü (kodu):
Tarixi: Ödəniş valyutası (kodu):
Malın adı: Ödəniş forması (kodu):
XİF ƏN kodu: Ölçü vahidi Miqdarı:
Ümumi dəyəri: Malın təyinatı:
Lisenziyanı alan məsul şəxs: Lisenziyanı təsdiq etmiş məsul şəxs:

_________________

__________________

_________________

__________________

(imza)

(adı, soyadı)

(imza)

(adı, soyadı)

Vəzifəsi: ____________________________

«____» _____________________199____il

M.Y.

Vəzifəsi: ________________________

«____» __________________ 199____il

Reyestr №__________ M.Y.

Lisenziyanın etibarlılıq müddəti
Xüsusi qeydlər:

Müvəkkil bankın qeydi

Bank köçürmələri

Tarix

Məsul şəxsin imzası

Gömrük orqanının qeydi

Gömrük məntəqəsi

Malın adı

Miqdarı

Aksiz markasının nömrəsi və seriyası

Tarix

Məsul şəxsin imzası

Qeyd: Müvəkkil bankların və gömrük orqanlarının məsul şəxslərinin bank köçürülməsi və malların idxalı həyata keçirildiyi tarixdən etibarən 3 iş günü ərzində lisenziyada müvafiq qeydlər etməsi vacibdir. Həmin qeydlər məsul şəxsin imzası və müvafiq möhür ilə təsdiq edilməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
1997-ci il 19 may tarixli
49 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi
Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyi
Lisenziya

Bakı şəhəri, Niyazi küçəsi, 23

Seriya (T) və nömrəsi

Müəssisə: Xarici şirkət:
Kodu: Ünvanı:
Ünvanı: Ölkəsi (kodu):
Bank rekvizitləri: Bank rekvizitləri:
Qeydiyyat № tarixi:
Müqavilə № Əməliyyatın növü (kodu):
Tarixi: Ödəniş valyutası (kodu):
Malın adı: Ödəniş forması (kodu):
XİF ƏN kodu: Ölçü vahidi Miqdarı:
Ümumi dəyəri: Malın təyinatı:
Lisenziyanı alan məsul şəxs: Lisenziyanı təsdiq etmiş məsul şəxs:

_________________

__________________

_________________

__________________

(imza)

(adı, soyadı)

(imza)

(adı, soyadı)

Vəzifəsi: ____________________________

«____» ______________________199____il

M.Y.

Vəzifəsi: ________________________

«____» __________________ 199____il

Reyestr №__________ M.Y.

Lisenziyanın etibarlılıq müddəti
Xüsusi qeydlər:

Müvəkkil bankın qeydi

Bank köçürmələri

Tarix

Məsul şəxsin imzası

Gömrük orqanının qeydi

Gömrük məntəqəsi

Malın adı

Miqdarı

Aksiz markasının nömrəsi və seriyası

Tarix

Məsul şəxsin imzası

Qeyd: Müvəkkil bankların və gömrük orqanlarının məsul şəxslərinin bank köçürülməsi və malların idxalı həyata keçirildiyi tarixdən etibarən 3 iş günü ərzində lisenziyada müvafiq qeydlər etməsi vacibdir. Həmin qeydlər məsul şəxsin imzası və müvafiq möhür ilə təsdiq edilməlidir.


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
1997-ci il 19 may tarixli
49 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi
Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyi
Lisenziya

Bakı şəhəri, Niyazi küçəsi, 23

Seriya (A) və nömrəsi

Müəssisə: Xarici şirkət:
Kodu: Ünvanı:
Ünvanı: Ölkəsi (kodu):
Bank rekvizitləri: Bank rekvizitləri:
Qeydiyyat № tarixi:
Müqavilə № Əməliyyatın növü (kodu):
Tarixi: Ödəniş valyutası (kodu):
Malın adı: Ödəniş forması (kodu):
XİF ƏN kodu: Ölçü vahidi Miqdarı:
Ümumi dəyəri: Malın təyinatı:

Lisenziyanı alan məsul şəxs:

Lisenziyanı təsdiq etmiş məsul şəxs:

_________________

__________________

_________________

__________________

(imza)

(adı, soyadı)

(imza)

(adı, soyadı)

Vəzifəsi: ____________________________

«____» ______________________199____il

M.Y.

Vəzifəsi: ________________________

«____» __________________ 199____il

Reyestr №__________ M.Y.

Lisenziyanın etibarlılıq müddəti
Xüsusi qeydlər:

Müvəkkil bankın qeydi

Bank köçürmələri

Tarix

Məsul şəxsin imzası

Gömrük orqanının qeydi

Gömrük məntəqəsi

Malın adı

Miqdarı

Aksiz markasının nömrəsi və seriyası

Tarix

Məsul şəxsin imzası

Qeyd: Müvəkkil bankların və gömrük orqanlarının məsul şəxslərinin bank köçürülməsi və malların idxalı həyata keçirildiyi tarixdən etibarən 3 iş günü ərzində lisenziyada müvafiq qeydlər etməsi vacibdir. Həmin qeydlər məsul şəxsin imzası və müvafiq möhür ilə təsdiq edilməlidir.


© LegalActs