Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müvafiq lisenziya blankının təsdiqi və buraxılmasının təşkili haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin