L.H. Hüseynovun Hüquq Vasitəsilə Demokratiya Uğrunda Avropa Komissiyasının üzvü təyin edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2003-cü il, № 12, II kitab, maddə 727)

Relizin Tarixi: 08.12.2003

L.H. Hüseynovun Hüquq Vasitəsilə Demokratiya Uğrunda Avropa Komissiyasının üzvü təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

L.H. Hüseynovun Hüquq Vasitəsilə Demokratiya Uğrunda Avropa Komissiyasının üzvü təyin edilməsi haqqında

Lətif Hüseyn oğlu Hüseynov Hüquq Vasitəsilə Demokratiya Uğrunda Avropa Komissiyasının (Venetsiya Komissiyasının) üzvü təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 8 dekabr 2003-cü il

№ 35

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2003-cü il, № 12, II kitab, maddə 727) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC