Polad Bülbüloğlunun Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri təyin edilməsi haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» (9 ноября 2003 г., № 260)

Relizin Tarixi: 08.11.2003

О назначении Полада Бюль-Бюль оглу министром культуры Азербайджанской Республики

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О назначении Полада Бюльбюль оглы министром культуры Азербайджанской Республики

Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Назначить Полада Бюльбюль оглы министром культуры Азербайджанской Республики.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Президент Азербайджанской Республики

Ильхам АЛИЕВ

город Баку, 8 ноября 2003 года

№ 16

Опубликовано в газете «Азербайджан» (9 ноября 2003 г., № 260) («LegalActs»)

© LegalActs
Неофициальный перевод