Ə. B.İnsanovun Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri təyin edilməsi haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» (8 ноября 2003 г., № 259)

Relizin Tarixi: 07.11.2003

О назначении А.Б. Инсанова министром здравоохранения Азербайджанской Республики

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О назначении А.Б. Инсанова министром здравоохранения Азербайджанской Республики

Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Назначить Али Биннет оглу Инсанова министром здравоохранения Азербайджанской Республики.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Президент Азербайджанской Республики

Ильхам АЛИЕВ,

город Баку, 7 ноября 2003 года.

№ 12

Опубликовано в газете «Азербайджан» (8 ноября 2003 г., № 259) («LegalActs»)

© LegalActs
Неофициальный перевод