Ə.Ə.Ələkbərovun Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri təyin edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (7 noyabr 2003-cü il, № 258) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 639)

Relizin Tarixi: 06.11.2003

Ə.Ə.Ələkbərovun Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri təyin edilməsi haqqında

Ə.Ə.Ələkbərovun Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Əvəz Əkbər oğlu Ələkbərov Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri təyin edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 6 noyabr 2003-cü il

№ 5

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (7 noyabr 2003-cü il, № 258) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 639) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC