Azərbaycan SSR-in adında dəyişiklik edilməsi haqqında


«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (08 fevral 1991-ci il, № 28).

Relizin Tarixi: 05.02.1991

Azərbaycan SSR-in adında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan SSR-in adında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Qanunu

Azərbaycan SSR Ali Soveti qərar alır:

Azərbaycan dövləti — Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycan Respublikası adlandırılsın.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Prezidenti

A. MÜTƏLLİBOV.

Bakı şəhəri, 5 fevral 1991-ci il.

№ 14-XII.

«Həyat» qəzetində dərc edilmişdir (08 fevral 1991-ci il, № 28) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1991-ci il, № 3 (832), maddə 36) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC