AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNVERİCİLİYİNİN ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI 

Müəssisənin hüquqşünasının, mühasibinin və ya rəhbərinin işi normativ sənədlərin təhlili ilə bağlıdır. Bu gün hüquqi informasiya ilə iş üçün ən yaxşı vasitə elektron daşıyıcılarda olan sorğu məlumat bazalarıdır. «LegalActs» MMC şirkəti Sizi Azərbaycanının bütün normativ-hüquqi bazası üzrə lazımi informasiya ilə təmin edəcəkdir, həmçinin onun əlavələrinin və yenilənmələrinin ardıcıllığına və sistemliliyinə təminat verir.

Əməkdaşlarımız tərəfindən işlənilmiş «Azərbaycan qanunvericiliyinin elektron məlumat bazası» şirkətin əqli mülkiyyəti hesab olunur. O, müştərilərə yerli hüquqşünaslığın xüsusiyyətlərinə dəqiq bələd olmaq, həmçinin öz biznesini, müstəsna olaraq, milli qanunvericiliyə uyğun hüquqi müstəvidə qurmaq imkanı verir. Bu məhsulun yaradılması zamanı tərəfimizdən tətbiq olunan çevik texnoloji həllər müştərilərə normativ-hüquqi sənədlərlə tez və asan şəkildə tanış olmaq imkanı verir.

İstifadəçilər üçün Məlumat Bazasının ən vacib keyfiyyətləri: 

Sistemli şəkildə yaradılmış məlumat bazasında elektron sənədlərin rəsmi mətn ilə eyniliyinə zəmanət verilir. Bütün sənədlər yalnız rəsmi mətnlərdən daxil edilir. Bütün rəsmi mətnlərin surətləri arxivdə saxlanılır və lazım gələrsə, istifadəçiyə təqdim oluna bilər. Hər bir yeni sənəd yalnız əslinə uyğunluğun çoxpilləli xüsusi yoxlanışından (korrektorlar, hüquqşünaslar, xüsusi proqram vasitələri) sonra sistemə daxil edilir. Sənədlərin sistemə bu qaydada daxil edilməsi səhvlərin və yanlışlıqların olması imkanını tamamilə istisna edir.

Məlumat Bazası CD-disklərdə təqdim olunur və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının məcəllələrini, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, onlara edilən dəyişikliklər və əlavələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarını və sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərarlarını və sərəncamlarını, Milli Məclisin (Parlamentin) qərarlarını, Vergilər Nazirliyinin və Milli Bankın təlimatlarını, beynəlxalq müqavilələri və sazişləri, MBD çərçivəsində müqavilələri və sazişləri, müxtəlif nazirlik və idarələrin normativ-hüquqi sənədlərini özündə birləşdirir.
Bununla belə, Məlumat Bazası yeni qəbul olunmuş sənədlər ilə daima yenilənir.

İşçi versiyanı almaq