Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 22 fevral tarixli 41 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət fondu haqqında Əsasnamə»yə əlavə edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin