Naxçıvan Dövlət Universitetinə özünüidarə statusunun verilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin