«Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında Yoxsulluğun Azaldılması Strategiyası üzrə Sənədin hazırlanması üçün İsveçrə qrantı üzrə Məktub-Saziş»in təsdiq edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin