Maliyyə hesabatları auditor tərəfindən yoxlanılmalı olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisinin bəyannaməsinə auditor rəyinin əlavə edilməsinin tələb olunması barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin