İcra olunmamış qətnamələr üzrə dövlət büdcəsinə yaranan borclar haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin