Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsinin I kateqoriyaya aid edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin