«Enerjisistemə qoşulan yeni güclərə görə birdəfəlik ödənişin tətbiqi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 29 iyun tarixli 143 nömrəli qərarının qismən qüvvədən düşməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin