«Birgə kino istehsalı haqqında» Avropa Konvensiyası üzrə Azərbaycan Respublikası tərəfindən səlahiyyətli orqanın təyin edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 15 iyul tarixli 475 nömrəli Sərəncamına dəyişikliklər edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin