«Azərbaycan Respublikasında 1995—1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqramı»na uyğun olaraq özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş, lakin özəlləşdirilməsi başa çatmamış müəssisə və obyektlərin «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II dövlət proqramı» çərçivəsində özəlləşdirilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin