«Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin