«Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında 2025-ci ilədək sosial-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında» Müqavilənin və onun Proqramının təsdiq edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin