Azərbaycan Respublikasında şəhərdaxili sərnişin daşınmasına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin