Beynəlxalq turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin