Azərbaycan Respublikasında su nəqliyyatı ilə beynəlxalq və şəhərlərarası sərnişin və yük daşınmasına, nəqliyyat-ekspeditor xidmətlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin