Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi proqramının (1997—2000-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin