Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

1—10 из 37
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Tikinti obyektlərinin istismarına icazənin formaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 302 nömrəli, «Tikintisinə icazə tələb edilən tikinti obyektlərinin istismarına icazə üçün müraciətə sifarişçi tərəfindən əlavə edilən tikinti sənədlərinin siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 16 sentyabr tarixli 309 nömrəli, «Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti bitdiyi hallarda tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma icraatı məqsədləri üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçiriləcəkləri ərazinin planlaşdırılması sənədlərinə (baş planlara və (və ya) ümumi planlara), habelə müfəssəl planın hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 12 yanvar tarixli 6 nömrəli və «Ətraf mühitə təsirin, o cümlədən transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydası və müddəti»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2022-ci il 21 sentyabr tarixli 362 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0