Search

        

   

  • Advanced search

1—10 of 106
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2014 года № 120 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 февраля 2014 года № 906-IVQD «О внесении изменений в «Положение о правилах подготовки и согласования документации по выделению муниципальных земель», утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 15 марта 2002 года № 274-IIQ» и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 6 мая 2002 года № 696 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения «О правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель», от 16 апреля 2014 года № 152 «О мерах, связанных с усовершенствованием управления и ускорением институциональных реформ в аграрном секторе», от 5 февраля 2015 года № 453 «Об упразднении Государственного комитета Азербайджанской Республики по земле и картографии» и от 18 марта 2015 года № 487 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 24 февраля 2015 года № 1198-IVQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимого имущества»
        Number of views: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2013 года № 43 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 22 ноября 2013 года № 826-IVQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и о внесении изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 2001 года № 621 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и от 3 февраля 2014 года № 101 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 27 декабря 2013 года № 880-IVQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимого имущества» и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 10 августа 2004 года № 113 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимого имущества»
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin hüquqi şəxslərin nizamnamə (pay) fonduna verilməsi və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 971 nömrəli, «Yerin təkindən istifadənin dövlət tənzimlənməsi barədə» 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 975 nömrəli, «Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə» 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 978 nömrəli, «Torpaqların münbitliyi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə» 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 979 nömrəli, «Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 10 avqust tarixli 113 nömrəli, «Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2004-cü il 14 oktyabr tarixli 135 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında maliyyə-bank sistemində islahatların dərinləşdirilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında» 2005-ci il 1 mart tarixli 205 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi və «Özəlləşdirilməsi qadağan olunan dövlət əmlakının, habelə özəlləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin qərarları ilə həyata keçirilən müəssisə və obyektlərin əmlakının siyahıya alınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2003-cü il 18 sentyabr tarixli 919 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi haqqında
        Number of views: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2016 года № 739 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 18 декабря 2015 года № 57-VQD «О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики», от 7 марта 2016 года № 818 «О дополнительных мерах в сфере регулирования земельных отношений в Азербайджанской Республике», от 11 апреля 2016 года № 858 «О создании и организации деятельности Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», от 19 мая 2016 года № 894 «О дополнительных мерах в области усовершенствования процесса приватизации государственного имущества», от 23 июня 2016 года № 952 «О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 23 февраля 2006 года № 372 «О мерах по усовершенствованию управления в области мелиорации и водного хозяйства» и дополнительных мерах по усовершенствованию деятельности Азербайджанского Открытого Акционерного Общества мелиорации и водного хозяйства» и от 11 июля 2016 года № 980 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 июня 2016 года № 296-VQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О нотариате»
        Number of views: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 3 мая 2013 года № 867 «Об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по имущественным вопросам и Министерством финансов Федеративной Республики Германия в области управления и приватизации государственного имущества» подписанного 22 февраля 2013 года в городе Берлин», от 11 июня 2013 года № 913 «Об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по имущественным вопросам и Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в области управления и приватизации государственного имущества», подписанного 30 апреля 2013 года в городе Баку», от 15 февраля 2017 года № 1248 «Об утверждении Соглашения между Государственным комитетом по имущественным вопросам Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь о сотрудничестве», от 4 октября 2018 года № 292 «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по имущественным вопросам Азербайджанской Республики и Федеральным бюро метрологии и геодезии Австрийской Республики о сотрудничестве в области кадастра недвижимого имущества и географической информационной системы» и от 26 ноября 2018 года № 371 «Об утверждении Соглашения между Государственным комитетом по имущественным вопросам Азербайджанской Республики и Министерством экономического развития Российской Федерации о сотрудничестве в области регистрации прав на недвижимое имущество и кадастровой деятельности»
        Number of views: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Tikinti sahəsində qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması ilə bağlı nəzarətin gücləndirilməsinə dair tədbirlər haqqında» 2017-ci il 28 aprel tarixli 1349 nömrəli, «Valyuta tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 649-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında» 2017-ci il 18 may tarixli 1415 nömrəli, «İşsizlikdən sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 765-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 2017-ci il 5 avqust tarixli 1569 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası»nın və «www.azexport.az» internet portalı haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 1598 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» 2017-ci il 13 noyabr tarixli 1681 nömrəli, «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 963-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında» 2018-ci il 5 fevral tarixli 1816 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası»nın və «Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının təmin edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli və «Yerin təkindən istifadə olunmasının, onun mühafizəsi və idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu sahəyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi tədbirləri haqqında» 2018-ci il 16 iyul tarixli 205 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Number of views: 0