Axtarış

        

   

  • Geniş axtarış

61—70 / 93
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 1998-ci il 21 avqust tarixli 175 nömrəli, «Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli, «İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 6 mart tarixli 38 nömrəli, «Təhlükəli yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2000-ci il 20 noyabr tarixli 207 nömrəli, «Təhlükə potensiallı obyektlərdə istehsal və istifadə olunan texniki qurğulara və avadanlıqlara sertifikatın verilmə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında» 2002-ci il 8 iyul tarixli 102 nömrəli, «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə, metroloji qayda və normalara riayət olunmasına dövlət nəzarəti aparılarkən, iradnamə və tələbnamələrin verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 9 iyun tarixli 188 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Baxılma sayı: 35