Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (3 oktyabr 2002-ci il, № 228) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 607)

Relizin Tarixi: 02.10.2002

Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında» 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycanın elm və təhsil, mədəniyyət və incəsənət, iqtisadiyyat və dövlət idarəçiliyi sahələrində böyük xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdləri verilsin:

  • Abbasov Fərzalı Hətəm oğlu
  • Abdullayev Əliquzu Muxtar oğlu
  • Abdullayev Süleyman Cümşüd oğlu
  • Ağadadaş Kərbəlayı oğlu
  • Anqbazova Məryəm Ömər qızı
  • Aslanova Zəminə Sərdar qızı
  • Afşarov Muxtar Həsən oğlu
  • Azayeva Çervon Əli qızı
  • Babayeva Nənəqız Rza qızı
  • Cabbarova Rəhilə Muxtar qızı
  • Cavadov Məmməd Kərim oğlu
  • Cəbiyeva Zeynəb Ağa qızı
  • Cəfərova Əminə Surxay qızı
  • Dadaşov Dadaş İkram oğlu
  • Eminov Əsgər Abdulla oğlu
  • Əhmədov Əhməd Dadaş oğlu
  • Əhmədov Qarakişi Əhliman oğlu
  • Əhmədov Mobil Salman oğlu
  • Əhmədov Sabir Atakişi oğlu
  • Əhmədov Sədrəddin Babaş oğlu
  • Əhmədov Zakir Bəkir oğlu
  • Ələkbərov Salman Məmmədhüseyn oğlu
  • Ələsgərov Sədrəddin Fərrux oğlu
  • Əliyev Hümbət Məmməd oğlu
  • Əliyeva Səmayə Dadaş qızı
  • Əliyeva Solmaz Səməd qızı
  • Əliyeva Şamama Tanrıverdi qızı
  • Əliyeva Ziyafət Mustafa qızı
  • Əmiralı Abdulla İslam oğlu
  • Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlu
  • Hacıyev Yunis Muxtar oğlu
  • Heydərova Tamara Bəbir qızı
  • Həsənova Fatma Əkbər qızı
  • Həsənova Gülüstan Ağəli qızı
  • Həsənova Qızqayıt Salman qızı
  • Həsənova Mülayim Mehdi qızı
  • Həsənova Zalxay Mahmud qızı
  • Həsənova Zəminə Həsən qızı
  • Həsənova Züleyxa Əsgəralı qızı
  • Hümbətova Məleykə Yunis qızı
  • Hüseynov Bahadur Həkimxan oğlu
  • Hüseynov Həsən Abbas oğlu
  • Hüseynova Fatma Rza qızı
  • Xutrayeva Müzalifə Məhəmməd qızı
  • İbrahimbəyov Maqsud Məmmədibrahim oğlu
  • İbrahimbəyov Rüstəm Məmmədibrahim oğlu
  • İbrahimova Elza İmaməddin qızı
  • İsmayılov Yusif Abbas oğlu
  • İsrafilzadə Əbdüləhəd Hüseyn oğlu
  • Kazımov İbrahim Salman oğlu
  • Kazımov Oqtay Məmməd oğlu
  • Kərimova Aşafatma Hidayət qızı
  • Qarayeva Ülkər Mayıl qızı
  • Qasımov Tələt Məmmədağa oğlu
  • Qasımova Şəfiqə Qasım qızı
  • Qədimov Yuzef İslamoviç
  • Quliyev Boran Həbil oğlu
  • Quliyev Məhər Mustafa oğlu
  • Quliyeva Cənnət Baba qızı
  • Qurbanova Həvayət Hacı qızı
  • Qurbanova Tamara Məhəmməd qızı
  • Mehdiyeva Gülxara İzzət qızı
  • Mədətova Suğra Qəmbər qızı
  • Məmmədov İsa Əli oğlu
  • Məmmədov Nəriman Həbib oğlu
  • Məmmədova Asya Əli qızı
  • Məmmədova Humay Ələkbər qızı
  • Məmmədova (Mustafayeva) Sürmə Əhəd qızı
  • Məmmədova Yasəmən Niftalı qızı
  • Məmmədrəhimova Minarə Əbdüləli qızı
  • Mir Məmməd Mir Cəfər oğlu (Böyükağa Məmmədov)
  • Mirzəyev Musa Abdulla oğlu
  • Mirzəyev Sabir Nüsrət oğlu
  • Mollayeva Kərimət Mahama qızı
  • Muradova Mahrux Xəlil qızı
  • Mustafayev Feyruz Rəcəb oğlu
  • Namazova Həcər Ağakişi qızı
  • Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu (Cabir Novruz)
  • Orucov Qərib Əzizəli oğlu
  • Orucova Külputa Mənsim qızı
  • Pənahov Şəmşəd Tanrıqulu oğlu
  • Rəsulov Məmmədrza Rufulla oğlu
  • Ruhi Sahib Müseyib oğlu (Sahib Şükürov)
  • Rüstəmova Raziyə Əli qızı
  • Rzayev Şaban Mehdi oğlu
  • Salmanov Məmməd Hüseyn oğlu
  • Salmanov Sarvan Qarakişi oğlu
  • Səfərov Yaşar Abutalıb oğlu
  • Səmədov Baba Səməd oğlu
  • Sərkərov Nüsrət Nəriman oğlu
  • Sərkərova Gülüş Cəbrayıl qızı
  • Şaşıqoğlu Nodar İzzətoviç
  • Şəmmədova Xanımgül Həmid qızı
  • Şirinova Maral İbrahim qızı
  • Talıbova Bahar Məhərrəm qızı
  • Usubova Əsginaz Abduləli qızı
  • Verdiyeva Sədaqət Məcid qızı
  • Vəkilov Vaqif Səməd oğlu (Vaqif Səmədoğlu)
  • Vəliyeva Şərqiyə Əkbər qızı
  • Yaqubov Əlisəfa Əliheydər oğlu
  • Yolçiyeva Dilşad Vəli qızı
  • Zahidova Vəsilə Alı qızı
  • Zamanova Kübra Ağabala qızı
  • Zülfüqarova Xumar Rza qızı

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2002-ci il

№ 1049

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (3 oktyabr 2002-ci il, № 228) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 607) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC